Infinity vyvinula nástroj na měření až desetigigabitových spojů

Společnost Infinity vyvinula měřící nástroj, který je použitelný pro měření zátěže gigabitových i desetigigabitových spojů. Tento nástroj je provozován pod názvem Perun.

Infinity vyvinula nástroj na měření až desetigigabitových spojů


Software se využívá v oblasti Performance Management ke kontrole zatíženosti zdrojů. Perun společnost aktivně využívá pro potřeby vlastního Dohledového centra a pro dohled zdrojů u vybraných zákazníků.

Pro vysvětlení využití vyvinutého programu je nutné pochopit technické parametry přenosu objemných dat. Většina aktivních prvků i serverů, používá standardní definici podle RFC 1213. Ta definuje pro množství přenášených dat v portu (ifInOctets, ifOutOctets) typ Counter32. Maximální hodnota může nabývat až 4294967296. Po překročení se počítá opět od nuly. Tato hodnota je v sítích do 100 Mbit/s naprosto bez problémů použitelná u většiny měřících nástrojů - včetně např. starších verzí MRTG. U hodně zatížených gigabitových spojů způsobuje omezená velikost counteru komplikace. Uvedené SNMP OID pracují s tzv. oktety (tzn. byte; 8 bitů). Prostým vynásobením dojdeme k tomu, že Counter32 je konstruován pro změření maximálně 34,36 gigabit dat. Na plně saturovaném gigabitovém spoji je přetečení counteru záležitost cca 35 sekund. Pokud máme nástroj, který dělá vzorkování jednou za minutu nebo za delší interval, je tento nástroj nepoužitelný, protože ztrácí informaci. Na destigigabitovém spoji může dojít k přetečení counteru dokonce za cca 3,5 sekundy.

Společnost Infinity nabízí službu performance monitoringu jako jednu z volitelných služeb pro všechny své zákazníky v Dohledovém centru v Pardubicích. Kromě uvedeného nástroje Perun, je k dispozici i jednodušší varianta - produkt iSPnL. Tento nástroj dělá přímé grafování zátěže vybrané linky. .


Úvodní foto: © Jakub Jirsák - Fotolia.com
Komentáře