Infor buduje novou poradní skupinu pro distribuční kanál v regionu EMEA

Společnost Infor na partnerském setkání v italském Miláně oznámila vytvoření poradní skupiny pro distribuční kanál v regionu EMEA složené z členů široké komunity distribučních partnerů a vedoucích firem na IT trhu.

Infor buduje novou poradní skupinu pro distribuční kanál v regionu EMEA


Skupina umožní Inforu prohloubit svou odvětvově specifickou expertízu, zlepšit prodejní procesy a posilovat vztahy se zákazníky svých partnerů tak, aby i nadále dostávali inovativní softwarová řešení s flexibilními možnostmi implementace a financování.

V zájmu posílení vztahů mezi Inforem a jeho VAR (Value-Added Reseller) partnery byla tato poradní skupina jmenována reprezentativním orgánem pro nepřímý obchodní kanál Infor. Skupina poskytuje partnerům Infor podklady pro nejrůznější obchodní jednání, zpětnou vazbu a zprostředkovává názory Inforu na danou problematiku. Jakmile jsou jednání uzavřena, poradní tým přenáší informace, závěry a rozhodnutí zpět do partnerské sítě.

Poskytnutím přímého kontaktu na manažery Infor s rozhodovacími pravomocemi dává Infor svým partnerům nové nástroje k získání klíčových trhů a odvětvové expertízy. Spojení VAR partnerů s technologií Infor a jeho prodejními nástroji umožňuje společnosti Infor spolupracovat se svými partnery na vytvoření globálních standardů a sdílení cenných informací v oblasti produktového vývoje a prodejní strategie s cílem maximalizace distribučního prodeje a obchodní výkonnosti. Poradní skupina také pomáhá v náboru nových partnerů s hlubokými odvětvovými zkušenostmi v oblasti podnikového softwaru pro výrobní a distribuční odvětví.

Poradní skupina pro nepřímý obchodní kanál se skládá z 10 partnerských společností z regionu EMEA, které reprezentují nejrůznější geografické lokality, řešení a odvětví. Skupina se schází čtvrtletně společně s prodejními a partnerskými týmy. Členové jsou nominování společností Infor a obměňují se na každoroční bázi s cílem zajistit reprezentativní zastoupení.

Komentáře