Infor představuje výsledky globálního průzkumu v segmentu diskrétní výroby

Společnost Infor zveřejnila první výsledky získané na základě jednoho z největších průzkumů zaměřeného na diskrétní výrobu, shrnutého ve zprávě IDC Manufacturing Insights, jež byl zadán firmami Infor a IBM.

Infor představuje výsledky globálního průzkumu v segmentu diskrétní výroby


Mezi klíčové výzvy citované v dokumentu postaveného na základě odpovědí 722 vysokých manažerů z automobilového, strojírenského, zpracovatelského a high-tech průmyslu patří narůstající komplexnost výroby, když 52,8 % respondentů uvedlo, že jejich výrobní procesy jsou složitější či o mnoho složitější než před pěti lety.

 

Výsledky průzkumu:

  • Zpráva IDC Manufacturing Insight sponzorovaná společnostmi Infor a IBM je největším globálním průzkumem mezi výrobci v oblasti diskrétní výroby, jež oslovovala výkonné ředitele, výrobní manažery, finanční ředitele ve Velké Británii, Spojených státech, Německu, Francii, zemích Beneluxu, Japonsku, Číně a Brazílii.
  • Nejvyšší nárůst komplexnosti výroby zažívají podniky v automobilovém (55,2 % respondentů) a high-tech (56,1 %) odvětví.
  • Nejvíce výrobní společnosti trápí nutnost snižování nákladů a udržení profitability, ale nejdůležitějším prostředkem k dosažení překonání těchto výzev je nyní plnění zakázek, což je rozdíl oproti roku 2009, kdy se podniky na vrcholu finanční krize koncentrovaly pouze na redukci nákladů.
  • Průzkum ukazuje významné rozdíly mezi iniciativami, které v boji proti krizi přijaly podniky v různých geografiích. Například v západní Evropě a Spojených státech převážila konzervativní strategie „zpět ke kořenům“ se zaměřením na udržení zákazníků a zvyšování produktivity, zatímco v Japonsku a Číně, které se zaměřily na vývoj nových produktů a služeb, zase převládla agresivnější strategie expanze.
  • Obecně ve všech odvětvích se klade důraz na optimální náklady. Například ale ve zpracovatelském segmentu, který je nejvíce vystaven výkyvům cen oceli a gumy jsou klíčové náklady na suroviny. Naopak pro spotřebitelský průmysl, high-tech a automotive je důležitější spíše dosáhnout plánovaného obratu.
  • Když byli respondenti dotázáni na nynější výkonnost a požadovanou výkonnosti, které chtějí dosáhnout za dva roky, většina z nich zmiňovala potřebu lepšího plánování a predikování poptávky k dosažení provozní dokonalosti.
  • K dosažení provozní dokonalosti dále výrobním společnostem schází nedostatek kvalifikované pracovní síly, flexibilita podnikání a přístup k přesným a včasným informacím. Ale opět, tyto aspekty jsou různě silné v různých zemích, od Německa (obtížná spolupráce s dodavateli) přes Francii (nedostatek kapitálu a obtížné predikování zákaznické poptávky) až po Čínu (neefektivní a neadekvátní IT systémy).
  • Téměř polovina (44,6 %) respondentů uznává technologie jako klíčovou komponentu v úsilí o dosažení provozní dokonalosti. Kvalifikovanější rozhodování, zvyšování ziskovosti a redukce nákladů paří mezi nejcitovanější přínosy ERP řešení.
  • Avšak pokud dojde na priority investic do podnikového softwaru a jeho další rozvoj, objevují se velké rozdíly mezi názory výkonných ředitelů a CIO manažerů. Celkově ale jako největší přínos z ERP investic převládá možnost „kvalifikovanějšího rozhodování“.
Komentáře