Informace o finančních výsledcích bývají dvojsečné

Informace o finančních výsledcích bývají dvojsečné


Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Ernst & Young o významu a renomé firem si investoři i analytici nejvíce cení společností s dobrou finanční pověstí.

75 % respondentů uvedlo, že finanční renomé společnosti je klíčovým faktorem ovlivňujícím jejich rozhodnutí investovat, nebo naopak prodat. Za nejdůležitější faktory ovlivňující budování silné finanční pověsti označilo 60 % dotázaných investorů a analytiků kvalitní informace o finančních výsledcích a 54 % dobrou komunikaci a transparentnost. Ovšem to, co pomáhá dobré jméno získat, jej také může naopak i poškodit. Více než polovina respondentů totiž uvedla, že mají časté výhrady ke kvalitě finančních informací a prognóz, což oslabuje jejich důvěru ve vedení některých společnosti.

Prestiž a důvěryhodnost firmy vytvářejí stejnou měrou její výsledky i její vrcholní představitelé. Osobní renomé generálního a finančního ředitele považuje za zásadní faktor získání důvěry 80 % dotázaných. Někteří výslovně uvedli, že postoj a chování členů firemních orgánů má přímý vliv na to, zda považují informace o výsledcích firmy za důvěryhodné.

Jan Fanta, partner Ernst & Young zodpovědný za podnikové poradenství a služby v oblasti řízení rizik v České republice, k výsledkům průzkumu poznamenává: „Investoři nyní berou firemní skandály velmi vážně, což změnilo jak jejich postoj vůči firmám, tak i hodnoty, které hledají u vedení společnosti. Dříve byla důležitá jen kvalita účetního výkaznictví a finanční síla firmy, ale v dnešní době je pověst klíčovým faktorem v hodnocení investiční atraktivity společnosti. To vše se totiž následně odráží ve vyšší návratnosti investice.

Špatnou komunikaci a zdlouhavé interní vyšetření odsuzuje více než polovina respondentů, 79 % navíc vyjádřilo názor, že takto pomalá reakce nemůže zvrátit jejich negativní hodnocení pověsti firmy, která prošla krizí.

Průzkum Ernst & Young byl zpracován na základě rozhovorů s 80 kapitálovými a úvěrovými analytiky a manažery fondů ve Velké Británii, Spojených státech, Francii a Německu.

Komentáře