Informační systém K2 nově nabízí Callcentrum jako součást webového klienta

Webový klient IS K2 4WEB od společnosti K2 atmitec byl obohacen o další funkčnost – Callcentrum.

Informační systém K2 nově nabízí Callcentrum jako součást webového klienta


Callcentrum je úzce provázáno s modulem Marketing, který byl spuštěn ve webovém klientovi na podzim loňského roku. Mezi hlavní výhody Callcentra patří podle tiskového prohlášení automatická evidence všech hovorů, které jsou zaznamenávány do položkového seznamu. Z tohoto seznamu lze poté opakovaně volat na všechna uložená čísla. Další výhodou je možnost sledování a vyhodnocování statistik hovorů – nepřijaté/odchozí/příchozí hovory, délka hovorů, vytíženost operátorů atd. V rámci jednotlivých hovorů mohou uživatelé zapisovat či ukládat komentář a následně z něj pomocí jednoduchého akčního tlačítka vytvářet aktivity typu vytáčený telefon, úkol, odeslaný e-mail, informace a další. Aktivitu lze zapsat k dané kontaktní osobě či firmě.

„Základem Callcentra je přímé napojení Informačního systému K2 na telefonní ústřednu, díky čemuž mohou operátoři  využívat předpřipravené řešení. S pomocí automatizace pak dochází k časové úspoře a snadnějšímu vytváření záznamu.“ říká Tomáš Szkandera, vedoucí vývojového týmu pro CRM.


Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com
Komentáře