Intel v Evropě investuje do výstavby nového výpočetního centra

Intel uzavřel spolu s organizacemi Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA), Grand Equipement National de Calcul Intensif (GENCI) a Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) dohodu o vytvoření Exaskalárního výzkumného výpočetního centra.

Intel v Evropě investuje do výstavby nového výpočetního centra


Jeho úkolem bude zkoumat možnosti výstavby vysoce výkonných výpočetních systémů, které jsou tisícinásobně rychlejší než dnešní nejvýkonnější superpočítače. Toto moderní výpočetní centrum se tak stane součástí evropské výzkumné sítě společnosti Intel – Intel Labs Europe. Termín „exaskalární“ odkazuje na počítače schopné zpracovat 1018, tedy miliardu miliard instrukcí za sekundu.

Jde o vůbec první sdílenou laboratoř společnosti Intel v Evropě, která se soustředí výhradně na oblast vysoce výkonných výpočtů. Bude doplňovat a rozšiřovat již existující výzkumné programy, investice a iniciativy včetně programu Intel Academic Community Program nebo „Mapování Země z vesmíru“ (“Mapping the Globe from Space”). Společnost Intel nové výzkumné centrum podpoří mnohamilionovou investicí v eurech rozloženou na dobu tří let, ostatní partneři společně přispějí stejnou částkou.

Program Exaskalárního výzkumného výpočetního centra bude zahrnovat spojení několika petaFLOPS systémů, vývoj pokročilých optimalizačních technik a spolupráci v rámci optimalizace výkonu superpočítačů. Oblastmi zájmu budou především energetika, seismologie, modelování proudění pomocí tekutin (CFD) a zdravotnictví.

Komentáře