Intelu se ve třetím čtvrtletí dařilo

Společnost Intel oznámila své výnosy za 3. čtvrtletí ve výši 9,4 mld. USD. Dosáhla provozního příjmu 2,6 mld. USD, čistého příjmu 1,9 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 33 centů.

Intelu se ve třetím čtvrtletí dařilo


Porovnání bez zohlednění principů GAAP

III. Q 2009

Změna oproti II. Q 2009

Obrat

9,4 mld. USD

Nárůst o 1,4 mld. USD

Provozní zisk/ztráta

2,6 mld. USD

Nárůst o 1,1 mld. USD

Čistý zisk/ztráta

1,9 mld. USD

Nárůst o 807 mil. USD

Zisk/ztráta na akcii

33 centů

Nárůst o 15 centů

Výsledky III. Q 2009 jsou podle účetních principů GAAP, výsledky II. Q 2009 jsou bez zohlednění principů GAAP a nezahrnují pokutu od EK

 

Porovnání podle účetních principů GAAP

III. Q 2009

Změna oproti II. Q 2009

Změna oproti III. Q 2008

Obrat

9,4 mld. USD

Nárůst o 1,4 mld. USD

Pokles o 828 mil. USD

Provozní zisk/ztráta

2,6 mld. USD

Nárůst o 2,6 mld. USD

Pokles o 519 mil. USD

Čistý zisk/ztráta

1,9 mld. USD

Nárůst o 2,3 mld. USD

Pokles o 158 mil. USD

Zisk/ztráta na akcii

33 centů

Nárůst o 40 centů

Pokles o 2 centy

 

Hlavní finanční ukazatele

 

 • Počet prodaných jednotek dosáhl rekordních čísel.
 • Oproti předchozímu období se výnosy Mobility Group zvýšily o 19 procent, výnosy Digital Enterprise Group se zvýšily o 14 procent, výnosy z prodeje procesorů a čipsetů Atom se zvýšily o 15 procent na 415 mil. USD.
 • Hrubá marže dosáhla 57,6 procenta, tedy vyšší hodnoty, než společnost očekávala.
 • Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů zaznamenala oproti předchozímu období mírný pokles.
 • Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice) činily 2,75 mld. USD, shodně s očekáváním společnosti.
 • Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv dosáhly 63 mil. USD, což je vyšší částka, než jakou společnost očekávala.
 • Čistá ztráta z kapitálových investic, úroky a ostatní položky činily 48 mil. USD, tedy více, než společnost očekávala.
 • Efektivní daňová sazba činila 27 procent, společnost očekávala 23 procent.

 

Hospodářská prognóza

 

Hospodářská prognóza společnosti Intel nebere v úvahu potenciální efekt případných fúzí, akvizic, odprodejů a jiných obchodních transakcí uzavřených po 12. říjnu.

 

4. čtvrtletí 2009

 

 • Výnosy: 10,1 mld. USD plus minus 400 mil. USD
 • Hrubá marže v procentech: 62 % plus minus 3 procentní body
 • Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): přibližně 2,9 mld. USD
 • Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv: přibližně 40 mil. USD
 • Odpisy nehmotného majetku v souvislosti s akvizicí a náklady: přibližně 20 mil. USD
 • Vliv kapitálových investic, úroky a ostatní položky: přibližně nula
 • Daňová sazba: přibližně 26 procent
 • Odpisy: přibližně 1,2 mld. USD
 • Kapitálové výdaje za celý rok: očekávány ve výši přibližně 4,5 mld. USD plus minus 100 mil. USD, což znamená pokles oproti předchozímu odhadu ve výši 4,7 mld. USD plus minus 200 mil. USD

Platnost hospodářské prognózy

V průběhu čtvrtletí mohou zástupci společnosti Intel prezentovat tuto hospodářskou prognózu na uzavřených schůzkách s investory, investičními analytiky, tiskem a dalšími účastníky. Od konce pracovní doby dne 25. listopadu až do zveřejnění zprávy o hospodářských výsledcích společnosti za 4. čtvrtletí bude dodržováno tzv. období mlčenlivosti, během kterého bude hospodářská prognóza zveřejněná ve zprávách společnosti a dokumentech předaných Komisi pro cenné papíry považována za historickou a popisující výhradně situaci před začátkem „období mlčenlivosti“ a společnost ji již nebude aktualizovat.

Komentáře