Intranetu pro státní správu dále dominuje Telefónica O2

Telefónica O2 ČR získala v prostředí volné soutěže majoritní část telekomunikačního řešení pro státní správu, známého pod zkratkou KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy. Tendr byl vyhlášen v očekávané celkové výši 1,7 mld. Kč.

Intranetu pro státní správu dále dominuje Telefónica O2


Telefónica O2 ČR získala v prostředí volné soutěže majoritní část telekomunikačního řešení pro státní správu, známého pod zkratkou KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy. Tendr byl vyhlášen v očekávané celkové výši 1,7 mld. Kč.

Telefónica O2 dokázala obhájit 55 z 58 vypsaných katalogových listů zahrnující telekomunikační služby, počínaje fixními hlasovými službami a datovou infrastrukturou konče. "Domnívám se, že cesta zahájená sjednocením sítí a vytvořením tzv. katalogových listů, sjednocením registrů a vytvořením univerzálního rozhraní se Česká republika může opět navrátit v informatizaci státní správy a samosprávy na špičku v Evropě," uvedl k tomu Tomáš Ječný, výkonný ředitel pro prodej - korporátní segment a veřejná správa společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Vláda ČR svými usneseními koncem roku 2006 schválila novou Koncepci rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy. V rámci těchto usnesení bylo Ministerstvo informatiky pověřeno vyhlásit zadávací řízení na rámcovou smlouvu s více dodavateli. Funkční komunikační infrastruktura veřejné správy - jinak též "Intranet veřejné správy" je podle vlády jednou z klíčových podmínek pro zajištění budoucího fungování celé struktury veřejné moci. V rámci zajištění KIVS jsou komplexně řešeny technické, síťové, aplikační, bezpečnostní a organizační otázky související s hlasovou i datovou komunikací všech orgánů veřejné moci, ale i dalších subjektů. Jedná se zejména o veřejnou správu (státní správa a samospráva) a jí zřizované organizace a také občany a podnikatelské i další subjekty.

Komentáře