Investoři z Německa chtějí změnu kont pracovní doby

Reformy českého pracovního práva, které podnikům v době krize neumožňuje flexibilní reakce, jsou nevyhnutelné. Vhodným nástrojem by bylo prodloužení kont pracovní doby.

Investoři z Německa chtějí změnu kont pracovní doby


To jsou hlavní výsledky bleskového průzkumu mezi členy Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Právě v období hospodářské krize je pracovní právo podrobeno zkouškám. Jaké nástroje pracovní právo nabízí? Jaké jsou ze zákona možnosti, přizpůsobit personální kapacity poklesu poptávky? To jsou otázky, před kterými dnes často stojí podnikatelé. A všichni pečlivě sledují statistiky z trhu práce a s velkým znepokojením rychle rostoucí míru nezaměstnanosti.

Průzkum, který provedla ČNOPK, ukazuje, že německé firmy působící v ČR mají k českému zákoníku práce jasné stanovisko: 98 procent dotázaných firem považuje nástroje, které v současnosti zákon nabízí, za nedostatečné. Právě v době krize to ve většině firem vedlo k snižování počtu zaměstnanců. Více než čtyři pětiny dotázaných uvedly, že kvůli chybějícím pracovněprávním nástrojům musely propouštět zaměstnance.

Německé firmy požadují reformy. Všechny dotázané firmy se vyslovily pro zlepšení a rozšíření kont pracovní doby. Slibují si od toho více prostoru a možností jednání. Současná úprava dovoluje vyrovnávací období pouze po dobu 26 týdnů, které je možné prodloužit se souhlasem odborů na jeden rok. „To je velmi krátká doba,“ komentuje situaci výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer, „hospodářská krize je celosvětová a trvá kvůli provázanosti trhů déle. Proto je potřeba stanovit jinou délku vyrovnávacího období – půl roku nebo rok nestačí.“

I z pohledu firem je změna institutu konta pracovní doby nutná: „Bosch využívá celosvětově – podle možností – pružnou pracovní dobu. Flexibilní pracovní právo je právě v této době velmi důležité. Nástroje jako konta pracovní doby by nám určitě pomohly udržet v ČR naše kmenové zaměstnance,“ míní Karl Strobel, reprezentant firmy Bosch v ČR, která patří s více než 8 000 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v ČR.

Komentáře