Invex 2007: Větší kontrola nad firemními daty

Bezpečnost firemních informací je mnohdy firmami zanedbávána, nicméně i v této oblasti se zvyšuje povědomí o možnostech jejich ochrany. Jednou ze společností nabízejících řešení tohoto problému byla Sodatsw.

Invex 2007: Větší kontrola nad firemními daty


Bezpečnost firemních informací je mnohdy firmami zanedbávána, nicméně i v této oblasti se zvyšuje povědomí o možnostech jejich ochrany. Jednou ze společností nabízejících řešení tohoto problému byla Sodatsw.

Mnoho společností se snaží co nejvíce zabezpečit proti vniknutí do firemní sítě z vnějšku, odcizení dat třetí osobou, často přitom zapomíná na ohrožení ze strany samotných zaměstnanců firmy. (O tomto nebezpečí více píšeme v prosincovém čísle Business Worldu.)

Různá forma zabezpečení dat je součástí větších softwarových celků, ale k dispozici jsou i samostatná specializovaná řešení jako například od společnosti Sodatsw. Ta nabízí různé formy ochrany firemních dat, například datový trezor, což je sestava dvou aplikací. Jedna běží na úrovni ovladačů na straně klientského, uživatelského, počítače, kde umožňuje bezpečné přihlášení a šifrování dat na celém disku. Bezpečné přihlášení zahrnuje technické prostředky jako USB klíč a čipovou kartu. Správcovský software pak umožňuje na dálku kontrolovat práci s daty a úroveň šifrování.Další aplikace se orientuje na kontrolu USB disků a jiných přenosných datových médií. Lze nastavit, která USB zařízení mohou být připojena a která nikoli. Pokud už jsou citlivá data na přenosná média ukládána, lze tyto šifrovat tak, aby je při jejich ztrátě nebylo možno přečíst.

Software s příhodným názvem Personální Audit funguje na koncovém počítači, kde neustále zaznamenává dění od zapnutí po vypnutí stanice a to do lokálního souboru, takže není nezbytné stálé připojení k síti. Pravidelně jsou pak tyto údaje vyhodnocovány a výstupy z nich vytvářeny pro potřeby konkrétní úrovně kontroly, respektive řízení.

Komentáře