Ipex zveřejnil výsledky - pokračuje v růstu

Ipex uveřejňuje výsledky za rok 2011 - společnosti se podařilo i v tomto složitém období zvýšit výsledky ve všech ukazatelích

Ipex zveřejnil výsledky - pokračuje v růstu


Výnosy z prodeje výrobků a poskytovaní služeb přesáhly 88 mil. Kč, což představuje 17% meziroční nárůst, EBITDA se zvýšila na téměř 12 mil Kč a vlastní kapitál se blíží 50%. S  výsledky  společnosti  a  podrobnějšími  informacemi  se  můžete  seznámit  v  právě vydané výroční zprávě 2011, kterou najdete na: www.ipex.cz/o-nas/investorum.

„Naše komunikační řešení prostřednictvím IP telefonie (VOIP) a pronájmy infrastruktury formou služby (SaaS) v roce 2011 generovaly 60 % všech výnosů a jejich podíl na celkových výnosech stále stoupá. Rosteme také v segmentu velkoobchodních řešení, kde naši VOIPEX ISP Hlasovou platformu využívá více  než  200 poskytovatelů  Internetu  v České  republice“, shrnuje  hlavní  ukazatele  růstu  Petr Chruňák, předseda představenstva Ipex.


Úvodní foto: Fotolia © Alexandr Mitiuc
Komentáře