IT Operations Intelligence 9.0 mění možnosti správy virtuálních datových center

Nové řešení pro správu podle EMC poskytuje ucelený pohled na všechny prvky infrastruktury a zvyšuje dostupnost a výkon aplikací i služeb.

IT Operations Intelligence 9.0 mění možnosti správy virtuálních datových center


Společnost EMC oznámila uvedení verze 9.0 svého řešení ITOI, určeného ke správě virtuálních datových center a cloudových prostředí. Řešení ITOI 9.0 rozšiřuje možnosti správy systému VMware vCenter Server a využití jeho  informací k poskytování jednotného pohledu na infrastrukturu virtuálního datového centra, včetně relací mezi fyzickými a virtuálními síťovými, výpočetními a úložnými prvky.

S ohledem na pokračující snahy organizací o virtualizaci prostředí datových center již nepostačují schopnosti tradičních IT prostředí k efektivní vizualizaci a chápání komplexních relací mezi virtuálními prostředky, jejich podkladovými fyzickými prvky a souvisejícími aplikacemi a datovými zdroji. Často tak vznikají „hluchá místa“, která IT provozní týmy nutí k ruční agregaci fragmentů dat z různých zdrojů, aby byly schopny identifikovat, chápat a řešit problémy ve virtualizovaných datových centrech. Jelikož se IT infrastruktury ze své podstaty stávají stále komplexnějšími, neefektivní fungování a nevhodné nástroje pro správu mohou negativně ovlivnit dostupnost aplikací a služeb infrastruktury, což bude mít v konečném důsledku dopad na chod celé organizace.

Funkce řešení ITOI 9.0 podle EMC rozšiřují a vylepšují informovanost a schopnost uceleného pohledu IT provozních týmů na virtualizovaná datová centra a cloudová prostředí, čímž zjednodušují jejich správu a usnadňují práci operátorům. Řešení ITOI 9.0 využívá funkce a možnosti nástrojů EMC Service Assurance Manager, IP Availability Manager, Server Manager a MPLS Manager a vytváří s jejich pomocí sjednocené řešení pro správu.


Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com
Komentáře