IT v logistice a dopravě: pět ztracených let

IT v logistice a dopravě: pět ztracených let


Jedním z vedlejších efektů právě zuřícího konkurenčního boje v oblasti přepravy a spedice je i omezení nadbytečných investic včetně těch, které by měly směřovat do rozvoje IT. Přesto si firmy působící v oboru uvědomují, že právě IT a přidaná hodnota je lepším řešením než snižování cen a s tím spojený potenciální pokles kvality služeb.

Řada zákazníků z oblasti logistiky a dopravy je podle Michala Češeka, General Managera společnosti Navisys, velmi konzervativní a investice do IT přijímají často jako nutné zlo: „Zčásti za to může cenová válka, která v současné době v tomto oboru zuří. Ceny za přepravu jsou často stlačeny na nejnižší možnou úroveň a spolu s dlouhými splatnostmi nutí přepravce šetřit, kde se dá. Přesto se objevují první vlaštovky – firmy, které pochopily, že pokud nenabídnou zákazníkům přidanou hodnotu, neodliší se a nevymaní se z cenového tlaku.“ V tomto oboru také podle Češeka existuje řada firem, které sázejí na vývoj vlastními silami a jsou přesvědčeny, že je to pro ně efektivnější, a dokonce levnější: „Jen čas ukáže, že se mýlí.“

Michal Tupec, ředitel společnosti Selectra, která patří mezi zákazníky Navisysu, považuje za nejdůležitější součást firemního IT fungující infrastrukturu, zabezpečení a v neposlední řadě software na jedné platformě pro všechny procesy společnosti včetně financí. „Z hlediska IT se obor spedice a dopravy odlišuje především v rychlosti zpracování dat a jejich přenosu k zákazníkům,“ tvrdí Tupec a pokračuje: „pro nás je specifické zejména využití Truck and Trace a softwaru pro optimalizaci plánování tras dopravních prostředků.“

Spediční problémy

Menší společnosti v dopravě a logistice kladou hlavní důraz na jednoduchost řešení, na uživatelskou přívětivost a v neposlední řadě na cenu, větší pak na komplexnost řešení: „Nicméně tyto společnosti jsou často organizačně složité, obsahují divize s velmi odlišnými činnostmi, které provozují několik nezávislých produktů. Každá z těchto divizí si pak svůj IS řeší samostatně a zčásti nezávisle na společnosti,“ přibližuje Češek.

Mezi nejčastějšími problémy vidí Češek roztříštěnost informací a absenci opravdu integrovaného řešení: „V praxi se setkáváme s tím, že si menší společnosti vystačí s tabulkou v Excelu, respektive jsou o tom přesvědčeny. Další problematikou je satelitní navigace a optimalizace tras s vazbou na kvalitní mapové podklady. Zvláště u map vidím nedostatek kvalitních řešení na trhu. Buď nejsou mapy dostatečně aktuální, detailní či neumožňují snadnou a efektivní integraci s aplikacemi třetích stran.“

Logistika stojí

„Za posledních 5 let se v IT v logistice stalo z našeho hlediska poměrně málo,“ konstatuje Češek a pokračuje: „Tradiční dodavatelé informačních systémů v logistice usnuli na vavřínech a na své zákazníky pozapomněli. Produkty se vyvíjely poměrně málo. Logistické společnosti by technologie potřebovaly, ale prostě na ně často nemají.“ Češek očekává, že řada společností tento cenový tlak neustojí a zanikne. Trh se tak vyčistí, stabilizuje a začne se vyvíjet standardně – tedy bude se investovat nejen do opravy kamionů, ale také do rozvoje infrastruktury a do informací.

Paradoxem podle Češeka je, že potřeby IT jsou v logistice vyšší než v řadě jiných oborů: „Možnosti zlepšení vidím především ve schopnosti poskytnout zákazníkům lepší informace a služby, zajistit komunikaci přes internet, zefektivnit práci dispečerů a obchodníků. Instalace monitorovacích zařízení v dopravě může minimalizovat ztráty na pohonných hmotách či na převáženém zboží. Kvalitní informační systém zajistí optimální plánování vozidel, a tudíž jejich maximální vytíženost. Zoptimalizuje trasy a na závěr efektivně vyhodnotí ekonomičnost provozu. Ve skladové logistice lze snižovat náklady například aplikací dynamického skladu, využitím čárových kódů či RFID zařízení. Pravdou ovšem je, že tyto investice mají dlouhou návratnost. Cílem našeho řešení BIZ4Logistic, které jsme vyvinuli pro produkt Microsoft Dynamics NAV, je naopak významně zkrátit návratnost investice.“

Informační tlak

Tupec se domnívá, že v logistice a spedici poroste tlak na přesné informace o pohybu zásilek: „A to především využitím těchto informací prostřednictvím satelitu na dopravních prostředcích a následné implementaci do ERP systémů.

Z pohledu Češeka logistické společnosti nejvíce podceňují využití informačních technologií vůči svým vlastním zákazníkům: „Často se setkávám s tím, že poskytovatelé logistických služeb říkají „Naši zákazníci tyto technologie nepotřebují. Stačí jim papír, tužka a fax.“ Je údajně jen otázkou času, kdy takovéto dodavatele převálcuje konkurence vyšší přidanou hodnotou právě v oblasti informačních technologií.

Selectra v současné době pracuje hlavně na zprovoznění webového portálu pro zákazníky i s možností objednávání přeprav: „Dále pracujeme na propojení s nejvýznamnějším zákazníkem prostřednictvím Biztalku. V příštím roce budeme toto řešení nabízet i ostatním klientům.


Foto: Wikipedia, licence GFDL

Komentáře