IT v utilitách reaguje na liberalizaci trhu

IT v utilitách reaguje na liberalizaci trhu


Ač dynamika rozvoje IT v oblasti utilit nedosahuje rychlosti telekomunikačního segmentu, přesto zde lze rozvoj informačních technologií označit za rychlý. Hnacím motorem je v tomto případě liberalizace trhu a oddělení obchodní a distribuční části. CRM řešení jsou v utilitách samozřejmostí, stejně jako systémy pro řízení v reálném čase. Ke slovu se již pomalu začínají dostávat mobilní kanceláře a elektronická výměna dokumentů.

Jednoznačným trendem posledních let v segmentu utilit je podle Filipa Kadeřábka, Business Development Managera společnosti Soluziona, liberalizace trhu, tedy možnost výběru dodavatele elektřiny a plynu, a unbundling – oddělení obchodu s elektřinou a plynem od jejich distribuce: „V souvislosti s tím je v oblasti ICT největší zájem o řešení systémů pro řízení vztahu se zákazníky včetně fakturačních systémů.

Nejčastěji pro zákazníky řešíme integraci informačních systémů s cílem poskytnout uživateli jedné organizační jednotky informace uložené a spravované jinou organizační jednotkou. Například uživatelé provozně technických informačních systémů (dříve GIS) při údržbě sítě potřebují často vědět, kteří zákazníci budou v případě odstávky dotčeni,“ přibližuje René Donát, Customer Manager pro oblast utilit ve společnosti Tieto­Enator. Jiným příkladem mohou být výpočty sítí při posuzování žádostí o připojení nových zákazníků: „Zde jsou informace integrovány z cca 5 systémů. Dalším problémem, který velmi často řešíme, je kvalita dat. Informace bývá často uložena v různých systémech, s různou mírou pravdivosti. To ovlivňuje rozhodování uživatelů a v případě automatické mezisystémové komunikace může být tato komunikace ztížena, eventuálně i blokována.

Podle Aleše Seitze, generálního ředitele společnosti Teplárna Strakonice, která je zákazníkem Soluziony, bylo pro podnik velkým oříškem nalezení správného dodavatele, který je schopen nalézt společnou řeč se zákazníkem a zároveň zajistit dostatečnou garanci dlouhodobého vztahu, zejména pro podporu a další rozvoj nasazených řešení.

Efektivita především

Jednoznačným budoucím trendem je podle Kadeřábka zvyšování efektivity distribučních sítí, které je možné zejména zaváděním integrovaných informačních systémů pro řízení údržby a řízení distribučních sítí.

K největšímu pokroku za poslední rok došlo především v oblasti řízení vztahu se zákazníky, kde všichni významní dodavatelé elektřiny a plynu vybudovali moderní kontaktní centra,“ popisuje Kadeřábek.

Tento segment neprochází tak dynamickým vývojem jako například telekomunikace. Informační systémy implementované pro utility mohou fungovat déle v nezměněné podobě než například právě v telekomunikacích,“ říká Donát.

Informační technologie jsou dnes nezbytnou součástí naší firmy. Řídí vše od technologických procesů přes řízení společnosti, řízení údržby až po fakturaci zákazníkům,“ přibližuje Seitz.

Segment utilit se od jiných segmentů liší určitou výlučností v přístupu ke zdrojům energií, neotřesitelným regionálním monopolem v oblasti distribuce a zejména velkým množstvím zákazníků,“ konstatuje Kadeřábek.

Vyspělý obor

Vyspělost segmentu utilit v ČR z hlediska IT je podle Kadeřábka velmi vysoká, vzhledem ke konkurenční situaci na trhu museli všichni významní dodavatelé implementovat nejmodernější systémy pro řízení vztahu se zákazníky i fakturační systémy.

Ve srovnání s ostatními obory jsou v oblasti utilit významně vyšší investice do systémů pro řízení vztahu se zákazníky včetně fakturačních systémů vzhledem k vysokému množství zákazníků a dále do systémů řízení v reálném čase vzhledem k rozsáhlosti a složitosti distribučních soustav,“ všímá si Kadeřábek.

IT je dnes pro nás samozřejmě nutností, nicméně zkušenosti z poslední doby ukázaly, že zavedení moderních informačních systémů nám umožní nejen zkvalitňovat služby zákazníkům, ale i zvyšovat efektivitu řízení společnosti,“ potvrzuje Seitz.

Trendem posledních let je podle tvrzení Kadeřábka konsolidace distribučních společností do větších celků, která s sebou přináší outsourcing provozu a správy informačních a komunikačních technologií technologií do dceřiných společností.

Vyspělost IT v utilitách je vysoká,“ říká Donát. „Rozhodující roli zde hrají velké informační systémy světových výrobců se standardizovanými funkcemi a oborovými řešeními. Prostor pro implementaci malých řešení se zmenšuje.“

Projekty a rozvoj

Prostor pro rozvoj vidí Donát zejména v hlubší a snazší integraci, ve zvyšování kvality dat a ve zrychlení vyhledání správné informace ve správný čas napříč všemi podnikovými systémy: „Dalšími oblastmi jsou vhodná mobilní pracoviště podporující práci lidí v terénu či end-to-end integrace, tedy elektronická výměna obchodních dokumentů mezi subjekty bez použití papíru.
K našim nejvýznamnějším projektům patří implementace systému PM/GIS jako centrálně provozovaného informačního systému navrženého pro podporu provozně-technických procesů transportních a distribučních plynárenských společností. Jako své dva základní programové prostředky používá software SAP R/3 modul PM společnosti SAP a software GE Smallworld GIS společnosti GE Energy s oborovým řešením Gnosis společnosti TietoEnator. Dalším významným projektem byla komplexní analýza a automatické čištění zákaznických dat v řádu milionů záznamů,“ shrnuje Donát.

Společnost Soluziona se podílela na významných projektech implementace zákaznických informačních systémů a CRM ve skupinách ČEZ a RWE: „Ve Skupině ČEZ se podílíme i na budování technického informačního systému. V teplárnách Strakonice, Písek a Tábor jsme implementovali vlastní řešení pro fakturaci tepla Calor, které je postavené na bázi mySAP All-in-One.

Foto: Wikipedia, licence GFDL a public domain

Komentáře