IT trendy v době ekonomické krize

Firmy z oblasti informačních technologií si budou muset poradit i v době snižování investic, a, pokud možno, i nadále poskytovat požadovanou úroveň služeb pro možný podnikový růst.

IT trendy v době ekonomické krize


3Com bilancuje - IT bude muset dokázat, že souvisí s výkonností

Finanční krize zmítá celým světem a mění podmínky obchodu ve všech oborech - IT nevyjímaje. Společnost 3Com proto zveřejnila svou prognózu nejožehavějších oblastí IT pro nastávající období.

1. Jak vydělat víc při zredukovaném rozpočtu

Trendem pro rok 2009 a dále bude redukce rozpočtů jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejnoprávních institucích. „Společnosti začínají sledovat výdaje na IT pozorněji než kdykoliv předtím, a tento trend nejbližší dva roky ještě zesílí. Hledají se cesty, jak získat více nebo alespoň stejnou míru výkonu za méně peněz. IT si tedy bude muset poradit i v této komplikované době, kdy dochází k radikálnímu snižování investic, ale bude muset i nadále poskytovat požadovanou úroveň služeb pro možný růst," říká Pavel Pikhart, Channel Account Manager ve společnosti 3Com.

Klíčové bude stanovit metody hodnocení vynaložených investic tak, aby přínos v IT byl co nejvyšší. Například v počítačových sítích, které jsou základním stavebním kamenem všech systémů jak je dnes známe, bude potřeba hledět na spotřebu jednotlivých komponent. Dalším faktorem bude i bezpečnost síťové infrastruktury, na které se dále staví nadstavbové systémy

Globálním trendem bude v důsledku recese ještě silnější přesun aktivit IT dodavatelů směrem na východ a do transformujících se zemí. Přední analytikové předpovídají snížené výdaje firem na technologie v USA a v Evropě. Naopak v Asii očekávají i navzdory krizi mírný růst.

2. Dalším odhadovaným trendem bude budování sítí šířících multimediální služby

Nepředpokládá se zvýšené investice pro šíření multimediálních služeb u firemní klientely, tento trend se dotkne spíše domácností. Vzrůstá poptávka o služby typu video-on-demand, tedy o video či audio obsah na vyžádání. Očekává se tedy výraznější nárůst investic do technologií umožňujících šíření těchto služeb pro uživatele a v současnosti se jeví jako vhodná technologie pasivních optických sítí - EPON (Ethernet Passive Optical Network), která v předchozích letech dostatečně pokročila. Zpřístupní tedy služby, které byly v minulosti dostupné v podstatě jen pro vládní instituce a velké telekomunikační společnosti. Z hlediska firemní klientely bude narůstat poptávka po multimediálních konferencích.

V září 2009 trend pasivních optických sítí ještě posílí očekávanou ratifikací standardu IEEE P802.3av 10Gb/s EPON a tedy příchodem 10Gb/s pasivních optických sítí. Předloha IEEE P802.3av totiž podporuje stahování i odesílání rychlostí 10 Gb/s.

3. Síťové služby - hardwarová infrastruktura versus software

V posledních několika měsících, kdy se ekonomika výrazně zpomaluje, firmy přehodnocují zda se jim vyplatí pokračovat v dosavadní strategii z hlediska nákupu síťové infrastruktury. "V době snižování rozpočtů očekáváme, že více společností začne sázet na IT formou služby," soudí Pavel Pikhart. Kromě podstatných úspor nákladů, tento přístup poskytuje větší kontrolu nad svými projekty a umožňuje firmám, aby urychlily zavádění nových služeb.

 

Komentáře