IVAX Pharmaceuticals tiskne na strojích Konica Minolta

Společnost Konica Minolta byla zvolena jako dodavatel tiskových služeb pro farmaceutickou firmu IVAX Pharmaceuticals. Výsledkem spolupráce obou společností je kompletní zajištění tiskových služeb se současným snížením nákladů.

IVAX Pharmaceuticals tiskne na strojích Konica Minolta


Společnost Konica Minolta byla zvolena jako dodavatel tiskových služeb pro farmaceutickou firmu IVAX Pharmaceuticals. Výsledkem spolupráce obou společností je kompletní zajištění tiskových služeb se současným snížením nákladů.

Ivax Pharmaceuticals a Konica Minolta započaly svoji spolupráci již v roce 1990, od té doby byl IVAX dlouhodobým zákazníkem především na poli pronájmů tiskových strojů. V roce 2007 vypsala společnost IVAX výběrové řízení na dodavatele kompletních tiskových služeb. Cílem byla optimalizace tiskových nákladů, minimalizace tiskových zařízení, širší dostupnost barevného tisku a také přehledná kontrola nákladů.

Podobně jako v jiných případech i zde byla provedena detailní eDOC PROFI analýza, která ukázala stav používaných zařízení a jejich počet. Dohromady bylo aktivních téměř čtyři stovky strojů – faxy, kopírovací stroje, multifunkční zařízení a tiskárny – jejichž celkový objem tisku byl 408 000 stran měsíčně. Většina zařízení byla zastaralých bez možnosti jednoduché centrální správy a především velmi nákladná na provoz.

Na základě výsledků detailní analýzy bylo dodáno 23 nových tiskových strojů podle potřeb klienta – bizhub 250, bizhub 350, bizhub 420, bizhub 600, bizhub C300, bizhub C352. Všechny stroje byly vybaveny terminálem eSETq. Pro doplnění pokrytí bylo využito již dříve pronajatých strojů Konica Minolta. Rozmístění strojů bylo navrženo na základě standardů používaných Konica Minolta, které byly dále optimalizovány podle požadavků IT oddělení klienta.

Téměř bezobslužný provoz všech tiskových strojů umožňuje nasazení služby ePRO MAX, která řeší komplexní plynulou servisní péči, kdy zařízení komunikuje s centrálou Konica Minolta samo. Klientovi navíc odpadá nutnost zajišťovat spotřební materiál, náhradní díly či hlásit stav počitadel stroje. Veškerá servisní činnost včetně objednávky spotřebního materiálu je plně automatizovaná. Stav zásob, počtu vytištěných kopií a ostatních údajů může klient sledovat a podle požadavků měnit či doplňovat prostřednictvím služby eCON.

Komentáře