IZIP se podílí na projektu efektivnějšího využívání léčiv

Společnost IZIP se zapojila do projektu Debug IT (Detecting and Eliminating Bacteria Using Information Technology), který byl spuštěn počátkem ledna 2008. Cílem projektu je zmapovat předepisování a užívání antibiotik ve vybraných evropských státech.

IZIP se podílí na projektu efektivnějšího využívání léčiv


Společnost IZIP se zapojila do projektu Debug IT (Detecting and Eliminating Bacteria Using Information Technology), který byl spuštěn počátkem ledna 2008. Cílem projektu je zmapovat předepisování a užívání antibiotik ve vybraných evropských státech.

IZIP se bude na projektu podílet zejména jako poskytovatel anonymních lékařských dat. Projekt vznikl pod záštitou 7. rámcového programu Evropské komise jako reakce na nepříznivá zjištění o zvyšující se rezistenci lidského organizmu na účinnost antibiotik. Koordinuje jej belgická společnost AGFA Health Care.

Cílem projektu je vytvořit informační systém, který by na vstupu zpracovával zdravotnická data související s účinkem antibiotik v návaznosti na způsob a četnost jejich předepisování. Výstupem systému by měla být informace poskytující konkrétnímu lékaři (konečnému článku systémového řetězce) doporučení, jak z hlediska eliminace hrozby vzniku resistence naložit v případě konkrétního pacienta s preskripcí antibiotik. V praxi by lékař při předepisování léku obdržel varování, že pacient měl stejná antibiotika předepsána několikrát v krátké době, a mohl by tedy uvážit, zda nezvolí jinou alternativu.

"Společnost IZIP byla přizvána ke spolupráci z toho důvodu, že je přirozeným zdrojem takovýchto informací. Například omezení předepisování nevhodných či často opakovaných léků bylo jedním z prvotních motivů vzniku elektronické zdravotní knížky," uvedl Tomáš Mládek, výkonný ředitel společnosti IZIP, a dále dodal: "Jsme rádi, že se tohoto projektu můžeme účastnit a přispět k větší kontrole při předepisování antibiotik. V konečném důsledku se tak můžeme podílet na celkovém ozdravení populace."

Vedle klinického cíle, kterým je smysluplná regulace užívání antibiotik, má projekt i doplňkové cíle, jako je vytvoření evropského datového standardu (jednotné šablony informace, kterou bude schopen přijímat a odesílat každý z účastníků systému) nebo sjednocení významové nejednotnosti v lékařské terminologii.

Pro IZIP bude také velkým přínosem sdílení know-how, technologií a informací s ostatními partnery projektu, a tím i získání nového prostoru pro aktivity v této oblasti.

Projekt Debug IT potrvá 4 roky a účastní se ho 11 partnerů z 9 zemí Evropské unie. Projektovými partnery IZIP jsou vědecké instituce TEILAM, univerzity v Linköpingu v Ženevě a v Londýně, univerzitní nemocnice v Ženevě a ve Freiburgu, ale i privátní společnosti zaměřené na zdravotnictví a data (Gama/Sofia, empirica).Systém IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta) představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě elektronické zdravotní knížky přístupné prostřednictvím internetu. Systém slouží k rychlému předávání aktuálních informací mezi pacientem a lékařem či lékaři navzájem. Lze tak předcházet k zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků či opakovaným vyšetřením. Systém IZIP tak zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň omezuje plýtvání finančními prostředky v celém systému zdravotní péče. O zřízení elektronické zdravotní knížky lze zažádat prostřednictvím lékaře nebo na webových stránkách www.izip.cz.

V současné době má elektronickou zdravotní knížku milion pacientů. Do systému je zapojeno více jak devět tisíc lékařů, padesát pět nemocnic a tři sta lékáren.
Komentáře