J.K.R. Byznys ERP: Dva nové moduly + 50 dalších zlepšení

Nové jsou modul pro řízení vztahů s dodavateli (SRM) a modul pro realizaci reverzních aukcí. Vylepšeny byly dle výroce i moduly Výroba, CRM či Pokladna (přidána funkce Cashback)

J.K.R. Byznys ERP: Dva nové moduly + 50 dalších zlepšení


Společnost J.K.R. oznámila, že její ERP systém Byznys ERP obsahuje dva nové moduly: modul pro řízení vztahů s dodavateli (SRM) a modul pro realizaci reverzních aukcí. Kromě toho Byznys ERP obsahuje dalších více než padesát novinek.

Modul pro řízení vztahů s dodavateli (SRM, Supplier Relationship Management) umožňuje výběr nejlepšího dodavatele včetně přehledu o předchozích transakcích. Modul se zaměřuje na ohodnocení dodavatelů, například dle kvality dodávek, ceny zboží, způsobu a podmínek dopravy zboží a podobně. Hodnocení má následně vliv na změnu procesu objednávání zboží s cílem usnadnit uživateli výběr správného dodavatele.

Nový je také modul pro realizaci reverzních aukcí dodavatelů, ten J.K.R. připravuje ve spolupráci se společností Animate. Modul je napojen na aplikaci Nákupní software, která zajišťuje vypisování nákupních aukcí, jejichž cílem je stlačit dodavatele k co nejnižším cenám.

Další novinky v systému Byznys ERP:

-       Modul CRM - do detailu obchodního partnera zapracována Důvěryhodnost partnera zahrnující, kromě hodnocení partnera z hlediska insolvenčního rejstříku, také bezplatné ověření jeho bonity pomocí webové služby CreditCheck.

-       Modul Výroba - prostřednictvím počtu seřizovacích dávek byla implementována fixní zmetkovitost, která během přípravy výroby slouží k navýšení přikázaného množství pro uspokojení požadavku na množství kvalitní produkce. Nově je v modulu Výroba zavedena také podpora volby skutečných časů/normočasů a časového určení dle zahajovacích/přerušovacích hlášení zpracovávaných intervalů v sestavě Využití pracovišť výrobou.

-       kopírování struktury složek v Centru Sdílení Dokumentů (CSD)

-       více možností výběru očekávaných výsledků procesů v úkolu

-       funkce Cashback v modulu Pokladna - v prodeji za hotové při platbě pokladního dokladu či účtenky platební kartou lze zpracovat Cashback, tedy současný výběr hotovosti.

Komentáře