J.K.R. největším českým dodavatelem ERP pro středně velké podniky

Vůdčí postavení společnosti J.K.R., dodavatele ERP třídy Byznys, potvrdil průzkum realizovaný Centrem pro výzkum informačních systémů (CVIS). U středně velkých organizací je přitom J.K.R. v současné době největším ryze českým dodavatelem.

J.K.R. největším českým dodavatelem ERP pro středně velké podniky


Společnost J.K.R. se podle informací CVIS počtem implementací u malých, středních i velkých organizací umístila vždy mezi pěti největšími dodavateli All-in-One ERP systémů v České republice. Dlouhodobě nejsilnější pozici mají ERP třídy Byznys u středně velkých organizací, kde je J.K.R. největším ryze českým dodavatelem a s tržním podílem téměř 9 % patří mezi tři lídry trhu.

Z výzkumu dále vyplývá, že ERP systémy v tomto roce pořizovaly především malé firmy, což lze podle CVIS přičítat zejména nahrazování ekonomických systémů plnohodnotnými ERP řešeními. Velmi dobrou pozici má J.K.R. také u velkých organizací s více než 250 zaměstnanci, kde společnost dosáhla tržního podílu 4,4 %.

Petr Sodomka, předseda CVIS, k tomu uvádí: „Naše výzkumy českého trhu ukazují, že ERP třídy Byznys se umí prosazovat v širokém segmentu organizací od 10 až do 1 000 zaměstnanců. Udržují si stabilní zastoupení zejména mezi malými a středně velkými firmami. V obou segmentech používá tyto aplikace téměř 1 000 společností (442 malých a 497 středních). Z hlediska tržního podílu a jeho stabilního rozvoje řadíme ERP třídy Byznys mezi pět nejvýznamnějších českých ERP produktů kategorie All-in-One.“

Komentáře