J.K.R. zvýšila tržby o 10 procent

O 10 procent na 55,8 milionu korun zvýšila v první polovině letošního roku tržby společnost J.K.R., český dodavatel podnikových informačních systémů. Za rok 2009 přitom firma utržila 76 milionů korun.

J.K.R. zvýšila tržby o 10 procent


„J.K.R. dlouhodobě těží ze silné pozice na trhu a orientace na střední a větší organizace, kde podnikové informační systémy Byznys ERP patří mezi nejrozšířenější řešení. Tato úspěšná strategie se příznivě projevuje i na našich finančních výsledcích,“ prohlásil Vladimír Králíček, generální ředitel J.K.R.

Firma zároveň úspěšně prošla dozorovým auditem systému managementu jakosti vůči normě ISO 9001:2000 na vývoj a implementaci podnikového informačního systému a jeho následnou podporu. Dozorový audit byl vyhodnocen s nadstandardní úrovní aplikace Quality Management System na řízení společnosti, a to jak ze strany vedení, tak i zaměstnanců.

Kontrolu v příbramské centrále a na pobočce v Praze provedla poradenská společnost B trade Czech a mezi hlavní oblasti, které byly v rámci kontroly prozkoumány, patřily organizace a řízení, QMS, obchod, nákup, servis a podpora, hot-line, návrh a vývoj, monitorování a zlepšování.

Výsledkem bylo vynikající hodnocení zainteresovanosti vedení a přístupu k otázkám kvality. Auditoři byli mimo jiné nadšeni z provázanosti používaného podnikového informačního systému Byznys ERP s podnikovými procesy, z úrovně kvality zákaznické péče a přínosů Centra sdílení dokumentů k hladkému chodu vnitropodnikových procesů. Oceněna byla také úroveň pracovních postupů, záznamů a dokumentace.

Komentáře