Jak archivovat dokumenty 75 let

Jak archivovat dokumenty 75 let


AutoCont implementoval řešení pro dlouhodobou archivaci pro Ústavní soud ČR. Součástí systému je řešení dlouhodobé archivace založené na technologii Adobe LiveCycle PDF Generator od Adobe.

V současné době probíhá  již třetí etapa projektu, v rámci které jsou doplněny a rozvinuty možnosti skenování a využití čárových kódů pro identifikaci a vyhledávání dokumentů.

Ústavní soud řešil problém dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Povinnost archivovat je daná zákonem č. 499/2004 Sb. Statním organizacím ukládá dlouhodobě archivovat řadu dokumentů. Tato doba - například u zaměstnaneckých listů - činí až 75 let. Řešení dlouhodobé archivace pro Ústavní soud spočívalo ve volbě software, archivačního formátu a především metodiky.

Technologie Adobe umožnila v rámci řešení dlouhodobé archivace také přesně definovat přístupová práva a množiny oprávněných uživatelů, kteří mohou pracovat s dokumenty Ústavního soudu.

Komentáře