Jak podniky podporují mobilní pracovníky?

Jak podniky podporují mobilní pracovníky?


Z mobilních podnikových technologií je nejrozšířenější bezdrátová LAN a mobilní e-mail. Chybí ale dlouhodobější strategie, problémem je bezpečnost a dodržování oborových standardů.

Cisco zveřejnilo výsledky studie Mobility Quotient. Jejím cílem bylo získat základní údaje o tom, jak jsou dnes podniky připraveny pomáhat svým mobilním pracovníkům při vykonávání jejich práce bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

Celosvětový průzkum, jehož se zúčastnilo 48 % respondentů pocházejících mimo USA, se zaměřil na tři hlavní oblasti připravenosti na mobilitu: 1) schopnost poskytovat vzdáleně přístup k aplikacím a datovým centrům, 2) spolupráce a možnosti efektivní komunikace a 3) znalost umístění a stavu klíčových podnikových aktiv, zdrojů a lidí.

Výsledek: I když jsou mnohá mobilní řešení – bezdrátové sítě LAN, práce na dálku, vzdálený přístup a mobilní e-mail – široce přijímána, jejich nasazení je stále omezeno na jednotlivé aplikace těchto technologií. Ukazuje se to v odpovědích respondentů – 60 % podniků nemá dlouhodobou strategii pro zavádění mobilních IT. Údaje z průzkumu navíc ukazují, že každý čtvrtý podnik potenciálně nevyhovuje oborovým regulačním standardům a že většina podniků zatím nevytvořila plán na připojení kritických aktiv do své sítě.

Respondenti poskytli následující údaje o míře nasazení mobilních podnikových technologií:

  • 65 % využívá nějakou formu bezdrátové sítě LAN,
  • 55 % využívá mobilní e-mail,
  • 40 % vybavilo většinu svých mobilních pracovníků notebooky nebo smartphony,
  • 48 % využívá IP telefonii a 32 % je vybaveno softwarovými telefony.

Přes široké přijetí mobilních řešení se mnoho podniků stále potýká s novými bezpečnostními problémy, které mobilita přináší. Každý čtvrtý dotazovaný uvedl, že jejich bezpečnostní politiky pro kabelové a bezdrátové sítě se liší a 60 % respondentů prohlásilo, že nemají žádné prostředky, jak monitorovat hrozby využívající rádiové frekvence.
Komentáře