Jak se poprat s komplexností

Zatímco společnosti jsou stále více závislé na informačních technologiích, jež podporují jejich konkurenční výhody a růst, komplexnost správy IT je velkou překážkou. IT oddělení tak většinu času tráví pouze udržováním provozovaných systémů v chodu, přičemž na to podle nejrůznějších průzkumů vynakládají přes 80 % svého rozpočtu.

Jak se poprat s komplexností


Zatímco společnosti jsou stále více závislé na informačních technologiích, jež podporují jejich konkurenční výhody a růst, komplexnost správy IT je velkou překážkou. IT oddělení tak většinu času tráví pouze udržováním provozovaných systémů v chodu, přičemž na to podle nejrůznějších průzkumů vynakládají přes 80 % svého rozpočtu.

Tento zásadní problém chce organizacím pomoci řešit společnost CA, která na výroční uživatelské konferenci v americkém Las Vegas 6 000 návštěvníků prezentovala svoji vizi Enterprise IT Managementu.

CA se snaží umožnit organizacím řídit, spravovat a zabezpečovat IT za pomoci integrovaných a automatizovaných nástrojů. Tím se podle představitelů CA redukuje komplexnost IT managementu a uvolňuje IT rozpočty i zdroje pro strategické iniciativy, které podporují firemní růst. „Pro maximalizaci obchodního přínosu informačních technologií v rámci organizace se musí IT oddělení proměnit v interního poskytovatele služeb s přidanou hodnotou,“ potvrdil Alan Nugent, CTO společnosti CA.

UNIFIKOVANÝ MODEL

USM (Unified Service Model) označil Nugent za další krok v konceptu Enterprise IT Managementu, který CA představila před rokem a půl. Jedná se o klíčový element architektury CA uložený v CA Configuration Management Database, jenž dává IT manažerům kompletní přehled o technologiích, zdrojích, lidech, projektech a procesech podporujících jakoukoliv službu typu billing či lidské zdroje.
CA CMDB je navržena a předkonfigurována k podpoře USM prostřednictvím automatizovaného mapování vztahů mezi IT službami a částmi infrastruktury, které tyto služby podporují. Toto mapování usnadňuje lokalizaci a řešení problémů a umožňuje prioritizovat prováděné kroky na základě důležitosti služeb pro chod organizace.

Unified Service Model také umožňuje vytvoření a management portfolia služeb, které IT oddělení může využít pro rozhodování o alokacích zdrojů, rozpočtu a obchodních rizicích.

Unified Service Model je součástí 16 CA Capability řešení, která kombinují existující produkty s předpřipravenou integrací pro zákazníky, již hledají způsob, jak vyřešit specifické problémy. Technologie USM přidává nad CA produkty integrační vrstvu v případě, kdy to „dává smysl“. Například CA Network a Voice Management by mohl obsahovat technologie získané akvizicí jako eHealth či Spektrum pro vypořádání se s síťovými výpadky a dostupností. USM umožní těmto produktům sdílet datová schémata, která usnadní integraci a korelaci získávaných dat. V oblasti Capability Solutions se CA zaměřuje na tři primární oblasti – governance, management a bezpečnost.

CAMENY SE VALÍ

V rámci svého projevu John Swainson, CEO společnosti CA, také upozornil na kroky, které CA učinila za poslední rok, zahrnující například rozšíření produktového portfolia CA akvizicí 15 společností, investice 600 milionů dolarů do výzkumu a vývoje 300 nových aplikací a nových verzí softwarových produktů.

CA také oznámila vytvoření obchodní divize, která se zaměří na středně velké společnosti (v tomto případě 500–5 000 zaměstnanců) a oblast storage řešení. Veškeré produkty by zde přitom měly být prodávány výhradně přes partnery. Podle propočtů CA se má jednat o trh o velikosti 66 tisíc společností s potenciálem přes 10 miliard dolarů. Součástí této strategie je také například představení produktu CA Recovery Management, navrženého specificky pro prodej prostřednictvím partnerů.

ČESKO JE NADĚJNÉ

Více podporovat své partnery plánuje CA i prostřednictvím dalších aktivit. CA hodlá partnerům poskytovat stejné možnosti vzdělávání jako vlastním technikům a obchodníkům. Plánuje také zvětšit marketingovou podporu a lépe segmentovat partnerský program.

V oblasti EMEA by se CA měla více zaměřit na partnerství se systémovými integrátory a také na nepřímé kanály.

Česká republika spolu se Slovenskem pro CA představují země s největším nárůstem obratu ze zemí střední Evropy (včetně Německa, Švýcarska a Rakouska).

Z globálního hlediska je CA silně etablovaná především u velkých společností. Naší vizí je stát se strategickým partnerem v oblasti správy a řízení IT. Našimi zákazníky jsou v ČR zejména společnosti z oblastí utilit, státní správy, telekomunikací, bankovnictví, pojišťovnictví nebo průmyslu,“ vyjmenoval Karel Schmidtmayer, nový šéf českého zastoupení CA.

Největší potenciál růstu v EMEA přisuzuje CA do roku 2010 oblasti správy aplikačního výkonu (meziročně o 10 %) a řešením pro Identity & Access Management (meziročně o 10,5 %).

Komentáře