Jak se zabezpečuje komunikace během přírodní katastrofy

Bouře Sandy zeslábla poté, co zpustošila východní pobřeží USA a oblasti Karibiku. Podle posledních bilancí si vyžádala přes 70 obětí, zanechala více než 8 milionů lidí bez elektřiny a celkové škody se odhadují na desítky miliard dolarů.

Jak se zabezpečuje komunikace během přírodní katastrofy


Během podobných katastrof je komunikace potřebnější než kdykoli jindy a mobilní sítě zde hrají klíčovou roli. Každý mobilní operátor, který je vlastníkem radiového spektra, musí mít vypracován krizový plán pro případ „zásahu vyšší moci“ – mimořádné události nebo okolnosti vymykající se lidské kontrole. Během přírodní katastrofy nebo závažné události musí být páteřní sítě i radiové přístupové sítě nadstandardně zabezpečeny, aby zajistily kontinuitu mobilní komunikace.

Aniruddho Basu, ředitel nabídky základnových stanic Ericssonu, prohlásil: „Páteřní sítě obsahující klíčové informace zákazníků jsou standardně budovány tak, aby fungovaly i v řadě podobných událostí. Zpravidla jsou umístěny v dobře chráněných budovách nebo v podzemí, aby odolaly povětrnostním vlivům a zemětřesení, zatímco radiové přístupové sítě mohou být náchylnější k poškození.“

Stojí za povšimnutí, že lidé ve svých příspěvcích o bouři Sandy na Facebooku, Instagramu a Twitteru žádají přátele a příbuzné, aby popsali svou současnou situaci, namísto aby je kontaktovali telefonicky. Tento poznatek odpovídá zvyklostem, které vypozorovalo oddělení Ericssonu studující chování spotřebitelů během této a jiných nedávných přírodních katastrof, například zemětřesení, které v roce 2011 postihlo Japonsko.

Podle zakladatele Instagramu Kevina Systroma bylo během bouře nasdíleno 244 tisíc snímků s tagem #sandy, dalších 144 tisíc s tagem #hurricanesandy a desetitisíce pod jinými hesly. V některých momentech tak uživatelé posílali do světa 10 snímků za vteřinu.


Úvodní foto: © Christoph Plueschke - Fotolia.com
Komentáře