Jak to vypadá s konektivitou v České republice? Podle NSN docela dobře!

Podle studie Connectivity Scorecard 2010 společnosti Nokia Siemens Networks si Česká republika v tomto ohledu vede lépe než ekonomicky vyspělejší země jako například Itálie či Španělsko.

Jak to vypadá s konektivitou v České republice? Podle NSN docela dobře!


S konečným hodnocením 5,03 (19. místo z 50 zemí) vykazuje Česká republika poměrně vysokou výkonnost v oblasti infrastruktury spotřebitelů, využití v podnikové sféře a dovedností zaměstnanců. Celkové skóre však trochu doplácí na slabé využívání informačních technologií ze strany spotřebitelů.

Infrastruktura širokopásmového internetu a dovednosti zaměstnanců v podnikové sféře, které se vyznačují vysokým procentem společností činných na internetu s rostoucí mírou užívání elektronického obchodování, patří mezi silné stránky Česka. Naše republika vykazuje malou výkonnost ve státním sektoru a využívání služeb e-governmentu spotřebiteli je poměrně nízká. Hlavními oblastmi pro zlepšení, v nichž Česká republika zaostává za mnohými státy EU, jsou především využívání infrastruktury spotřebiteli a dovednosti klasických uživatelů (sem spadá například míra každodenního užívání internetu).

Celková průměrná výkonnost ovšem naznačuje, že se Česká republika začíná z hlediska klíčových ukazatelů v oblasti implementace broadbandu vyrovnávat mnohem ekonomicky silnějším státům. V některých ohledech zavádění pokročilé ICT infrastruktury ČR západní státy dokonce převyšuje. Podíl domácností s přístupem k širokopásmovému připojení k internetu se během let 2006 až 2008 více než zdvojnásobil (z 17 % na 49 %), což jen dokládá rapidní vývoj v této oblasti (zdroj: Zpráva o digitální soutěži EU).

Podle studie Conectivity Scorecard 2010 by České republive prospěla větší pozornost zaměřená na zlepšování ICT infrastruktury, penetraci širokopásmového internetu a rozvoj vhodných dovedností u zaměstnanců. Investice do ICT sítí a služeb rostly každoročně o více než 12%, ačkoliv příjem z oblasti elektronické komunikace každoročně klesal o 6%. Tato skutečnost ukazuje silný závazek firem do zlepšování ICT infrastruktury. (zdroj: ČTÚ)

Současné trendy v České republice ukazují na rapidní vývoj, zvláště v oblasti poskytování mobilního broadbandu. Součástí tohoto trendu je rovněž nabídka 3G sítí a vysokorychlostního mobilního internetu. Vývoj tak jde ruku v ruce s využíváním těchto služeb klienty.

Zdroj: Nokia Siemens Networks

Komentáře