Jak ušetřit prostředky na školení?

Společnost StringData začala nabízet firmám školení jejich zaměstnanců formou e-learningu.

Jak ušetřit prostředky na školení?


Zákonná školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, školení řidičů, první pomoci a informační bezpečnosti jsou dostupná v rámci jejího e-learningového vzdělávacího systému BeeWiser (www.beewiser.com/bozp/). Sada pěti školení a certifikací stojí pouze 99,- Kč za osobu/rok. Nabídka zahrnuje následující školení:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra­ny zdraví při práci a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 31 Povinnosti podnikatele, odst. 19, ve znění pozdějších předpisů.

  • Požární ochrana

V souladu s požadavky zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

  • Školení řidičů

V souladu s požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • První pomoc

Školení seznamuje se základními informacemi a dovednostmi nutnými pro záchranu života.

  • Bezpečnost: Sociotechický útok (nepovinné školení)

Seznámení zaměstnanců s bezpečnostními riziky a základními pravidly informační bezpečnosti. Umožňuje společnostem vyvarovat se zbytečných úniků informací způsobených nejčastěji využívanými sociotechnickými metodami.

Ke kurzům společnost StringData poskytuje stálou lektorskou podporu a promptní aktualizaci obsahu v souladu se zákonem. Tréninky a školení v BeeWiseru jsou k dispozici nepřetržitě, stačí pouze navštívit dedikovanou adresu, na které jsou všechny tréninky i certifkace vždy umístěny. BeeWiser umožňuje snadno přidávat či odebírat uživatele – stačí vyplnit jméno, příjmení a e-mail a BeeWiser už bude uživatele sám kontaktovat a potřebným školením ho provede.

Systém BeeWiser je možné využívat pro jakákoliv školení zaměstnanců v libovolné problematice. Byl navržen jako plnohodnotné řešení pro firemní e-learning, správu znalostí a sociální interakci v rámci firmy, jež podporuje neformální předávání znalostí mezi zaměstnanci a přirozenou cestou tak neustále zvyšuje jejich kvalifikaci a efektivitu.

Komentáře