Jak úspěšně implementovat systém APS (ukázka z BW 4/2007)

Jak úspěšně implementovat systém APS (ukázka z BW 4/2007)


Systém APS – mnozí se plně ztotožňují s jeho principy a rozumějí, co tento systém řeší. Přesto implementace systému APS patří k těm složitějším.

Stejně jako u kterékoliv jiné implementace však stačí dodržovat jistá pravidla a celou akci chápat jako řízený proces (kde všichni bez výjimky plní své úkoly), a určitě dojdete k úspěšnému cíli. Tento článek shrnuje pár poznatků týkajících se právě implementace APS systémů. Není jednoznačným návodem, ale obsahuje upozornění na pár klíčových okamžiků.

Správná očekávání

Na začátku jakékoliv činnosti je zapotřebí jasně specifikovat naše očekávání. Pokud neprovedeme tento základní krok, těžko můžeme na konci diskutovat o úspěšnosti dané aktivity. Stejně je tomu i u implementace systému APS. Nejprve se zaměříme na základní chyby, které se vyskytují v očekáváních při implementaci APS systémů.

Mýtus křišťálové koule

Často se v průběhu implementace konzultanti setkávají s představou APS jako „křišťálové koule“. Uživatelé mají představu zázračného nástroje, který ihned po instalaci sám najednou vyřeší všechny problémy a neduhy – například zakázky budou expedovány na čas, dodavatelé budou dodávat v termínech, sníží se stav skladu, sníží se rozpracovanost… a to vše při zachování jejich standardních denních procesů. Velmi krutý je v tomto případě střet s realitou. Implementace systému APS nespočívá jen v nainstalování nástroje, ale i v celé filozofii práce a zcela určitě zasáhne stávající podnikové procesy.


Článek je ukázkou z právě vycházejícího Business Worldu 4/2007 (vyjde 16. března) o jehož obsahu se více dozvíte zde (stávající okno).


Autor článku pracuje jako produktový manažer a konzultant ve společnosti ITeuro.

Komentáře