Jaký dopad měla recese na tiskový průmysl?

Průzkum „Redefinice digitálního tisku“ se zabývá dopadem ekonomické recese na tiskový průmysl a poukazuje na jednoznačný přínos digitálních tiskových technologií. Ty budou hrát klíčovou roli i při dalším vývoji podnikání a cestě z recese.

Jaký dopad měla recese na tiskový průmysl?


To vyplývá z průzkumu společnosti Canon Europe. Podnikatelé zakončili rok 2009 s mírným optimismem. Zpráva upozorňuje, že podnikatelé, kteří v době recese snížili stavy svých zaměstnanců nebo jejich pracovní dobu, se musí opět vrátit k původnímu stavu. V současné době je nutné zaměřit se na růst v daném oboru a připravit odpovídající strategii k dosažení cílů. V průzkumu vybralo nejvíce dotazovaných jako oblast s největším potenciálem publikování fotografií (87,2 %), krátkodobé propagační akce (84,9 %), různé druhy propagace (74,7 %) a krátkodobé publikační akce (65,3 %). Tiskaři nicméně stále varují před většími investicemi, dokud nebude zajištěno jejich plné využití a zvýšení produktivity a zisku. Podle průzkumu budou v roce 2010 investice věnovány do tří hlavních oblastí: implemetace a zlepšování automatického workflow (56 %), rozšiřování dokončovacích prací (49 %) a samotné rozšiřování digitálního tisku (48 %).

S recesí a rozvojem elektronické komunikace přišlo i škrtání v marketingových rozpočtech. Jak vyplývá ze studie, většina obchodních společností snížila náklady a nejvíc utrpěl právě tisk. V praxi to vypadalo tak, že zákazníci buď zastavili objednávání tisku a nahradili ho elektronickou formou komunikace, nebo své objednávky snižovali a tím naléhali na poskytovatele tisku, aby snižovali své ceny.

Z výsledků studie vyplývá, že řada poskytovatelů tisku pocítila pokles množství zakázek o více jak 55 %. Navíc se zvyšuje množství zakázek, které je potřeba uskutečnit v kratším čase, což potvrdilo 69 % západoevropských podnikatelů. Není tedy překvapením, že ofsetový tisk zaznamenal pokles o 18,1 % ve srovnání s rokem 2008, neboť tyto technologie nejsou vhodné pro krátkodobé zakázky. Zisky v oblasti digitálního tisku vzrostly celkově o 27,2 %.

 

Jak přežít recesi

Pokud poskytovatelé tisku v době recese prosperovali, byly hlavním důvodem digitální tiskové technologie. Většina dotazovaných odpověděla: „Digitální tisk nás zachránil“. Více jak polovina podnikatelů využívajících digitální tisk vykázala rostoucí zisky, popřípadě nové finanční příležitosti a pouhých 31,7 % podnikatelů bez digitálního tisku oznámilo zisk.

Průzkum ukázal, že vývoj nových produktů, vstup na další trhy a začlenění digitálního tisku byl cestou k úspěchu. Například 86 % dotazovaných uvedlo, že širokoformátový tisk jim pomohl přežít recesi.

Dalším klíčovým faktorem v překonání období recese byla nabídka zařízení pro zkvalitnění tisku, která jsou dle studie dostatečně specializovaná a cenově nenáročná. 80 % dotazovaných uvedlo jako příklad úpravu povrchové vrstvy.

Průzkum odhalil zásadní změny ve způsobu nabídky a poptávky v oblasti digitálního tisku. Pokles v oblasti ofsetové tisku přiměl prodejce brát digitální tisk vážně. Tento trend nabízí nové možnosti podnikatelům, kteří poskytují multimediální služby, jako je PURLS. Růst lze sledovat i oblasti elektronické burzy a využití web-to-print: více jak polovina zákazníků již využívají určité formy e-procurementu a 40 % větších a velmi velkých organizací přistoupilo k úsporám od 10 % do 25 %.

Komentáře