Jan Mühlfeit bude zastupovat Microsoft ve vztahu k vládám EU

Jan Mühlfeit bude zastupovat Microsoft ve vztahu k vládám EU


Microsoft oznámil jmenování bývalého ředitele českého Microsoftu Jana Mühlfeita do funkce Chairman Europe. Bude reprezentovat Microsoft ve vztahu k vládám jednotlivých evropských zemí, klíčovým evropským institucím, největším firemním zákazníkům a obchodním partnerům. V nové roli chce Mühlfeit prostřednictvím rozvoje IT podpořit evropskou konkurenceschopnost.

Jan Mühlfeit bude zodpovědný za strategické iniciativy a programy Microsoftu na podporu Lisabonské strategie, která si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost zemí Evropské unie. Mezi tyto aktivity patří mimo jiné podpora malého a středního podnikání, program celoživotního vzdělávání, budování znalostní ekonomiky a podpora inovací.

Pokud si Evropa chce udržet konkurenceschopnost v prostředí globální ekonomiky, musí odstartovat rozsáhlé reformy v mnoha oblastech, dramaticky zvýšit produktivitu práce a inovační schopnost v celém regionu. Domnívám se, že průmysl v Evropě a jeho představitelé musejí v tomto snažení přijmout mnohem aktivnější roli. Evropa musí v 21.stoleti prodávat myšlenky a jsem přesvědčen, že informační technologie budou v tomto procesu hrát klíčovou roli,“ uvedl Jan Mühlfeit.Jan Mühlfeit nastoupil do Microsoftu v roce 1993. Od roku 2000 je členem nejvyššího vedení společnosti. Jako vicepresident EMEA vedl do roku 2005 dvacet osm zemí v regionu střední a východní Evropy. Pod jeho vedením si tento region po čtyři roky udržel nejlepší hodnocení v rámci globálního působení Microsoftu. V letech 2005 - 2006 zastával funkci viceprezidenta zodpovědného za řízení vztahů s veřejnou správou v Evropě, na Středním Východu a v Afirce. V roce 2006 byl jmenován vicepresidentem pro strategii ve stejném regionu.

Foto: Microsoft

Komentáře