JKR dokončuje ERP systém Byznys EVO, k zákazníkům se dostane v první polovině roku 2013

Nový ERP systém s pracovním názvem Byznys EVO, založený na moderních technologiích, připravuje již čtyři roky společnost JKR. Zákazníkům jej začne nabízet v první polovině příštího roku.

JKR dokončuje ERP systém Byznys EVO, k zákazníkům se dostane v první polovině roku 2013


Od stávajících systémů řady Byznys ERP s označením Win a VR se jejich nástupce EVO podle tiskového prohlášení společnosti odlišuje především vyšší robustností. Měl by být tedy vhodný jak pro nové, tak stávající uživatele ze segmentu SMB, kteří v současnosti tvoří největší část zákaznické báze JKR, ale osloví i velké firmy. „Na vývoji systému pracuje společnost JKR intenzivně již čtvrtým rokem. Na počátku jsme především konfrontovali požadavky na systém s dostupnými technologiemi a definovali vývojové nástroje. Poté jsme vypracovali funkční prototyp, abychom si ověřili, že naše vize je správná,“ uvedl Vlastimil Fousek, který má celý projekt na starosti. Systém je stavěn tzv. "na zelené louce", nejedná se tedy o aktualizaci nebo přeprogramování stávajících aplikací.

Jako hlavní technologické požadavky na nový systém si J.K.R. stanovilo tzv. objektový model, tedy důsledné dodržování zásad objektového programování, které zajišťuje udržovatelnost systému, podporu vývoje jak pro aplikaci instalovanou na klientovi, tak pro aplikaci běžící ve webovém prohlížeči a nakonec tzv. SQL konektor, který odděluje data od aplikační logiky s výjimkou nezbytných a optimalizačních kódů uložených na SQL serveru. Celý proces vývoje je zároveň  zdokumentován, což usnadňuje případné úpravy nebo aktualizace systému. Díky vícevrstvé architektuře je systém rozdělen na klientskou, aplikační a databázovou vrstvu. To umožňuje oddělení prezentační vrstvy od aplikační logiky a tím nezávislost na použitých koncových zařízeních. Veškeré aplikace komunikují s aplikačním serverem, ale budou optimalizovány také pro využití na tabletech nebo smartphonech.

Samotný Byznys EVO je postaven na technologiích společnosti Microsoft. Vývojovým jazykem je C# a technologie .NET. Pro jednotlivé formuláře a jejich zobrazení byl použit Windows Presentation Foundation. Dále vývojáři využili technologii Windows Workflow Foundation, což je technologie uvnitř aplikačního serveru, která zajišťuje práci celého ERP produktu. Jako úložiště dat byl použit osvědčený Microsoft SQL Server.

V současné době systém Byznys EVO obsahuje moduly, které dohromady tvoří základní okruh účetní podvojného účetnictví. To znamená, že je v Byznysu EVO možné zpracovat základní firemní agendu – účetnictví, pokladna, banka, fakturace, sklad, zakázky atd. Připraven je také tzv. Základní modul, kde jsou společné nabídky, číselníky či přehled DPH. Byznys EVO také umožňuje snadné a rychlé převedení dat ze stávajících řešení typu Byznys ERP. Na dalším rozšiřování ERP systému JKR postupně pracuje.

Hlavní přidaná hodnota Byznys EVO spočívá ve třech oblastech – technologické, uživatelské a obchodní. Po technologické stránce je velkou předností systému Byznys EVO jeho nezávislost na SQL stroji, který zde plní pouze funkci datového úložiště. To umožňuje uživateli v případě potřeby jednodušší přechod k jinému datovému zdroji. Další výhodou nového ERP produktu je, že veškeré klientské aplikace komunikují se stejným aplikačním serverem. Nové možnosti přináší také napojení na cloudové technologie společnosti Microsoft, konkrétně Windows Azure. Jako reakci na moderní trendy již vyzkoušela společnost JKR připojení a využití systému čistě přes cloudové úložiště. Windows Azure poskytuje dle vyjádření společnosti Microsoft až 99,9 % konektivity a ve spojení s možností využití mobilních zařízení se uživatelé mohou připojit k systému doslova odkudkoliv, kde mají připojení k internetu. Cloudové úložiště také usnadňuje spolupráci s uživatelskou podporou, protože se technici mohou okamžitě připojit k systému a nakonfigurovat aplikace dle požadavků klienta.

Z pohledu uživatele se vývojáři soustředili především na standardizaci a ergonomii systému, což přináší uživatelům  přehlednost a pružnost v ovládání systému. Byznys EVO je také přizpůsobivější vzhledem k požadavkům uživatele. Například nový typ faktury či změny v přiznání k DPH lze provést pouze aktualizací číselníku. Došlo také ke sjednocení umístění zápisů na vytisknutých fakturách a zápisů zobrazených na širokoúhlých monitorech. V současné době JKR aktivně spolupracuje s externí společností zaměřující se na ergonomii a uživatelskou přívětivost systému.

Z pohledu obchodního je přidanou hodnotou větší robustnost řešení, což skýtá potenciál pro velké společnosti. Dále se jedná o možnost pronájmu aplikace v cloudu Windows Azure. „Co se licencování týče, primárně chceme nabízet licence na základě současně pracujících uživatelů, nicméně jsme schopni zajistit i na úrovni licenčního modelu SaaS,“ řekl Vlastimil Fousek.


Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com
Komentáře