K založení firmy je potřeba 21 dokumentů

K založení firmy je v současnosti nutné vyřídit celkem 21 dokumentů. Začínajícího podnikatele přitom čeká zhruba 14 návštěv na nejméně 9 různých úřadech nebo institucích.

K založení firmy je potřeba 21 dokumentů


K založení firmy je v současnosti nutné vyřídit celkem 21 dokumentů. Začínajícího podnikatele přitom čeká zhruba 14 návštěv na nejméně 9 různých úřadech nebo institucích.

I to je důvodem, proč si stále více lidí nechává zakládat svoje firmy u specializovaných společností. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala firma Společnosti Online.

Výpis z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, podpisový vzor jednatele, prohlášení správce vkladů, doklad z banky o založení bankovního účtu a vložení vkladů, formulář ohlášení živnosti, v případech vázané koncese pak dále doklady o odborné způsobilosti, doklady potvrzující praxi v oboru a další. To je jen malá část dokumentů, které musí začínající podnikatel získat a vyplnit jen proto, aby si mohl založit firmu. V případě zakládání s.r.o. jich je ve výsledku minimálně jednadvacet.

Podle údajů Hospodářské komory ČR je podnikání v České republice regulováno 200 zákony a 300 podzákonnými právními předpisy. K nejkomplikovanějším krokům v podnikatelském životě pak patří paradoxně i samotný vstup do podnikání. Kromě administrativní náročnosti v podobě velkého množství dokumentů, je velkou překážkou také orientace v materiálech samotných. „V rámci založení firmy je potřeba vyplnit v požadovaných dokumentech více než 600 údajů. Stačí přitom udělat jedinou chybu ve vyplňování a úředník je pak nucen dokument vrátit zpět jako nevyhovující a termín pro zapsání společnosti se výrazně prodlužuje. Málokterý začínající podnikatel zvládne založit firmu bez odborné pomoci,“ uvádí Petr Mála, ředitel Společnosti Online.

Začínající podnikatel dnes nedostává do rukou jeden či dva předpisy, se kterými se má seznámit a řídit se jimi, ale množství generálních i speciálních předpisů. Nikdy nemůže mít jistotu, že vyhověl všem zákonným náležitostem, neboť vedle obecného právního předpisu mohl být vydán ještě jiný specifický předpis. Ten, kdo chce začít s podnikáním, by měl dostat seznam jasných a jednoznačných podmínek, které musí splnit,“ vysvětluje Jaromír Drábek, předseda Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR).

Podle nedávného průzkumu agentury INCOMA Research bylo v loňském roce založeno přes 27 tisíc nových firem. Více než 2 000 jich bylo založeno na klíč, což znamená, že této služby využil téměř každý 14. podnikatel, který se v loňském roce rozhodl založit firmu. „Zájem o založení firmy na klíč roste každým rokem. Loni jsme založili přes 720 firem, letos registrujeme zvýšení poptávky o 50 procent. Mění se také skladba zákazníků. Zatímco v minulosti tvořili naši klientelu převážně právníci, poradenské a developerské firmy, letos jsme zaznamenali růst zájmu především ze strany začínajících podnikatelů a živnostníků,“ dodává Mála.

Komentáře