K2 atmitec představí nový modul Servis. Zvládne i reklamace

Další novinkou z vývojové dílny společnosti K2 atmitec je modul Servis, který si klade za cíl začlenit současná oborová řešení pro servis a reklamace do standardu.

K2 atmitec představí nový modul Servis. Zvládne i reklamace


Modul Servis je součástí nové verze IS K2, která bude představena na podzim letošního roku.

„Servisní služby se staly významnou součástí podnikání, které zásadně ovlivňují spokojenost a reference zákazníků. Dodavatelům tak mohou přinést značnou konkurenční výhodu i podporu známosti značky. Rozhodli jsme se proto zařadit do standardu IS K2 nový modul Servis, jehož výhoda spočívá mimo jiné v propojenosti s ostatními položkami systému. Můžeme tak zobrazit seznam provedených servisních činností přímo na kartě zboží a na kartě zákazníka,“ říká Pavel Motan, obchodní ředitel K2 atmitec.

Další výhodou modulu Servis je vytváření statistik servisních služeb. Statistiky umožňují manažerům sledovat, které zboží (nebo výrobky, případně jejich části) je nejporuchovější, který servisní pracovník zvládá vyřídit zakázku rychle a kvalitně, zda jsou dodržovány termíny stanovené pro opravu atd. V případě práce techniků v terénu bude následně připravováno řešení pomocí webového klienta, který umožní zadat provedené servisní úkony do systému pomocí běžného internetového prohlížeče.

Mezi základní doklady modulu Servis patří servisní zakázka, která eviduje kontaktní údaje zákazníka, a servisní list. Servisní list obsahuje například specifikace výrobku, komentáře zákazníka, předchozí servisní údaje a také sleduje jednotlivé fáze servisního procesu. V průběhu dané fáze vznikají automaticky na pozadí potřebné doklady, jako jsou např. objednávky, průvodky, převodky atd. Pracovník je navíc upozorňován na možnost nedodržení termínů, na základě provedených servisních prací pak vyhodnotí náklady spojené se servisem a může provést fakturaci.


Úvodní foto: IDG
Komentáře