K2 atmitec představila novou verzi Informačního systému K2

Společnost K2 atmitec přivítala na své každoroční akci o novinkách v Informačním systému K2 (IS K2) bezmála 200 zástupců z 97 firem, které patří mezi stálé klienty K2 atmitec.

K2 atmitec představila novou verzi Informačního systému K2


Ve dnech 14.-16. října proběhl v Horní Cerekvi třídenní workshop pod názvem "Kádvojka" v roce 2010, který nabídl účastníkům bohatý program zaměřený především na novinky v právě uvolněné verzi 3.131. Hlavní změny této verze lze zařadit do tří základních oblastí – technologické a funkční změny, podpora bezpečnosti a optimalizace provozu IS K2, podpora nových komunikačních rozhraní.

Technologické změny se týkaly například převodu IS K2 do nového vývojového prostředí s orientací na podporu platformy .NET, nových možností uživatelsky definovatelného grafického rozhraní pro výstupy z IS K2, nebo optimalizace výkonu Informačního systému K2 ve vztahu k hardwarové platformě, na které je instalován. Funkčním změnám pak dominovala zejména řízená dokumentace a procesní řízení (workflow) předvedené
na reálném funkčním modelu. Za zmínku stojí také datové schránky a ISDOC z oblasti podpory komunikace. Bezpochyby jednou z nejzajímavějších novinek bylo krátké představení generační verze 4, která již na první pohled ukazuje budoucí směr rozvoje a vizi Informačního systému K2.

 

Více informací o společnosti K2 atmitec a Informačním systému K2 najdete
na www.K2atmitec.cz.

Komentáře