K2 atmitec se daří, přispívá na charitu

K2 atmitec se daří, přispívá na charitu


Společnost K2 atmitec, výrobce Informačního systému K2, si dovoluje již nyní označit rok 2007 za velmi úspěšný. Proto se ani letos, stejně jako v minulých letech, neopomene o svůj úspěch podělit s okolím formou pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Společnost se rozhodla darovat 50.000 Kč Charitě Ostrava a stejnou částku 50.000 Kč Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě na projekt „Výzva“.

Vedení společnosti věří, že tyto obnosy usnadní alespoň některým lidem jejich těžší životní situaci a přinesou jim více radosti a naděje do nastávajícího roku.

Charita Ostrava
Charita Ostrava byla založena v roce 1991 a pomáhá všem lidem v nouzi. Poskytuje sociální a sociálně zdravotní služby především seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, dětem a mládeži, osobám se zdravotním postižením a dalším. Konkrétně zaštiťuje například Hospic sv. Lukáše, Charitní dům sv. Václava, Charitní středisko poradenských a sociálních služeb, Mladí lidé – Středisko dětí a mládeže Michala Magone atd.

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě je realizátorem projektu „Výzva“, kam putuje i výše zmíněný finanční dar společnosti K2 atmitec. Hlavním posláním projektu je podpora rodin s dítětem či mladým dospělým s těžkým zdravotním postižením ve věku do 35 let. Projekt pomůže vytvořit a udržet systém přirozené péče o člena domácnosti se zdravotním postižením, docílit jeho setrvání v domácím prostředí a vést i ostatní členy rodiny k seberealizaci.

Komentáře