Kapacitní plánování nyní součástí informačního systému K2

Jeden z modulů Informačního systému K2 společnosti K2 atmitec – Výroba, doznal během posledního roku vylepšení především v oblasti kapacitního plánování.

Kapacitní plánování nyní součástí informačního systému K2


Upgrade kapacitního plánování se zaměřil zejména na dvě oblasti, a to vizuální a funkční. Po vizuální stránce došlo například k barevnému odlišení jednotlivých výrobních stromů, operace i průvodky jsou znázorňovány graficky v čase, v kapacitním plánu jsou zobrazeny zpožděné požadavky. Plánovač je tak upozorněn na nutnost přeplánování výroby v případě překročení únosné normy zpoždění.

V rámci zjednodušení a rozšíření funkčnosti lze zadávat kapacity k jednotlivým zdrojům hromadně, definovat kapacitní střediska, sumační zdroje, či paralelní operace. Konkrétně kapacitní střediska umožňují plánování různých provozů nezávisle na sobě. Sumační zdroje zase nabízejí možnost zadat daného konkrétního zaměstnance nebo stroj až v okamžiku vytváření průvodek, případně zaměnit před zaplánováním průvodek do výroby jeden zdroj za druhý.

„Uživatelé Informačního systému K2 ocení zejména funkci plánování montáže, kdy při změně počtu zdrojů definovaných pro dané operace dojde k automatickému přepočítání potřebného času, jinými slovy například při 4 pracovnících bude čas trvání operace montáže dvojnásobný než při počtu 8. Za zmínku stojí také zrychlení ukládání plánů a možnost zaplánovat operace paralelně,“ doplňuje za vývojový tým K2 atmitec Karel Indrák.


Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com
Komentáře