Karat a Joyce propojují ERP a CRM s VoIP telefonním systémem

Propojení informačního systému ERP s VoIP telefonním systémem podle představitelů společností Karat a Joyce údajně uspoří 30 - 60 % nákladů na telekomunikace.

Karat a Joyce propojují ERP a CRM s VoIP telefonním systémem


Propojení ERP informačního systému s VoIP telefonním systémem podle představitelů společností Karat a Joyce údajně uspoří 30 - 60 % nákladů na telekomunikace. Ještě významnější by potom měly být úspory času pracovníků v důsledku snížení pracnosti dokumentování komunikace se zákazníky, rychlejšího sdílení informací a účinnějšího řízení aktivit orientovaných na zákazníky. Exponenciálně totiž roste objem údajů a velikost databází, které evidují komunikaci se zákazníky, což klade větší nároky na zaměstnance, kterým s tím mohou pomoci moderní informační a komunikační technologie. Implementace CRM s propojením na VoIP podle Karatu ušetří 3 - 26 % času pracovníkům, kteří komunikují se zákazníky.

Řešení, vytvořené společnostmi Karat Software a.s. a JOYCE ČR, s.r.o., sestává z CRM Karat a komplexního řešení VoIP firemní telefonie, včetně propojení obou systémů. Řešení VoIP využívá produkty WELL a VoIP telefonní ústřednu Asterisk na hardware Dell.

Komentáře