Karat Advance implementován ve společnosti Farbol

Společnost Karat rozšířila řadu svých zákazníků o výrobce barev a omítek, společnost Farbol.

Karat Advance implementován ve společnosti Farbol


Společnost Farbol s.r.o. oznámila, že dokončila implementaci informačního systému Karat Advance a zahájila jeho ostrý provoz. V rámci implementace byla řešena podpora obchodních i výrobních procesů, nechybělo ani přizpůsobení informačního systému některým specifickým postupům a zvyklostem společnosti Farbol. Cílem projektu bylo také zlepšit plánování a kontrolování výroby a zajistit pro vedení společnosti Farbol vyhodnocování provozních dat a on-line podporu při řízení společnosti.

„Při výběru IS jsme kladli důraz na komplexnost, ale i na možnost zachovat naše zvyklosti. Nasazení IS Karat bylo zvoleno Expres metodikou, což umožnilo zkrátit dobu implementace na 2 měsíce,“ řekl Mgr. Martin Galát, obchodní a marketingový ředitel společnosti.

„Původní řešení bylo tvořeno distribuovanými daty, která jsme pracně vyhodnocovali v rámci excel tabulek. Pro podporu plánovaného růstu jsme potřebovali nástroj, který nám umožní on-line přístup k informacím pro podporu našich rozhodnutí,“ doplnil Mgr. Martin Galát.

Komentáře