KCT Data nabízí řešení pro nástup a výstup zaměstnanců v SAP

KCT Data nabízí zvýšení efektivity v podpoře procesů nástupu a výstupu zaměstnanců.

KCT Data nabízí řešení pro nástup a výstup zaměstnanců v SAP


Pomocí aplikace SAP Employee Interaction Center (dále jen SAP EIC) mohou být všechny klíčové informace koncentrovány, monitorovány a vyhodnocovány z jednoho místa. Mnoho společností však netuší, že je tento nástroj obsažen v licenci SAP R/3.

Vypořádání všech činností souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnance patří k nejkomplikovanějším personálním procesům. To je způsobeno rozsahem a variabilitou předávaných informací, počtem zainteresovaných subjektů a různorodostí komunikačních kanálů. K základním nástrojům dodnes patří funkcionality v SAP HCM, avšak tyto nástroje byly a jsou primárně určeny pouze pro poměrně malou část účastníků procesu – personalisty vybavené odpovídající SAP licencí a potřebnými znalostmi.

Rozšířením SAP EIC, které KCT Data nabízí, je webová aplikace SAP Portal.  Umožňuje zapojit do těchto procesů kromě personalistů i další protagonisty, zejména samotné zaměstnance a jejich vedoucí. Je možné také nasazení SAP Workflow pro řízení schvalovacích procesů. Plnou elektronizaci nástupů a výstupů pak umožní technologie SAP Documents Management System či SAP Records Management a/nebo elektronické formuláře (Adobe forms by SAP). Řešení je vhodné nasadit v organizacích s větším počtem zaměstnanců (řádově stovky) a tudíž i s větším počtem nástupů a výstupů zaměstnanců. Vhodné je také pro organizace s detašovanými pracovišti.

Veškerá data jsou uložena v databázi SAP, díky tomu je možná plná integrace s dalšími moduly SAP HR i celého SAP ERP. Kromě procesů nástupu a výstupu lze tedy řešení využít i při řízení dalších personálních služeb (výběr zaměstnanců, organizace dalšího vzdělávání a rozvoje, kariérové plánování, organizační změny, požadavky na změnu pracovního zařazení apod.).


Úvodní foto: © vichie81 - Fotolia.com




Komentáře