KCT Data představila platformu pro setkávání IT odborníků

Společnost KCT Data spustila počátkem roku cyklus seminářů pro IT odborníky, který je postaven na bázi měsíční periody vždy s jiným, aktuálním tématem.

KCT Data představila platformu pro setkávání IT odborníků


První seminář, konaný v příjemném školícím prostředí společnosti KCT Data, byl věnován problematice "Elektronizace komunikace mezi společnostmi prostřednictvím Datových schránek s důrazem na výměnu elektronických faktur". Úspěch semináře podtrhuje účast mnoha významných společností z řad účastníků, např. České radiokomunikace, Hochtief CZ, České dráhy, Česká pošta a další.

V průběhu semináře bylo představeno komplexní řešení - Komunikace mezi společnostmi prostřednictvím Datových schránek, které vzniklo ze spolupráce společností KCT Data, Ixtent a Corpus Solutions. Řešení obsahuje řízení logistiky dokumentů prostřednictvím Datových schránek, bezpečnou archivaci došlých a odeslaných souborů, automatizaci zpracování dokumentů v systému SAP (zejména elektronických faktur) a celkové bezpečnostní řešení práce s dokumenty Datové schránky.

Komentáře