Klientské dokumenty v rukou Océ Business Services

Pojištovací skupina VIG (Vienna Insurance Group) předává problematiku hromadného zpracování klientských dokumentů do rukou Océ Business Services

Klientské dokumenty v rukou Océ Business Services


Na základě výběrového řízení, probíhajícího v roce 2009, se pojištovací skupina VIG rozhodla změnit interní model zajištění celé agendy hromadné klientské korespondence na model externí služby (outsourcing) a pro realizaci tohoto záměru si zvolila Océ Business Services.

Skupinu VIG v České republice tvoří 3 základní subjekty – Kooperativa, Česká podnikatelská pojištovna a Pojišťovna České spořitelny. K datu 1.12. 2009 Océ Business Services převzalo nejen zodpovědnost za výkon služeb pro první dva zmiňované subjekty skupiny, ale také celou stávající infrastrukturu tiskového střediska Kooperativy (tiskárny, obálkovací stroje, výpočetní techniku aj.), včetně převzetí dosavadních provozních pracovníků zákazníka. Pojišťovna České spořitelny přistoupí k jednotnému zpracování ve 2. fázi - v druhé polovině roku 2010.

V horizontu dalších 5 let bude v úzké součinnosti objednatele i poskytovatele služeb problematika zpracování personalizovaných zákaznických dokumentů dále rozvíjena směrem k trvalému růstu efektivity tištěné komunikace.

Komentáře