Komerční banka rostla díky Modré pyramidě

Komerční banka zveřejnila své konsolidované hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2007 podle standardu IFRS. Čistý zisk celé skupiny se zvýšil o téměř 4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 a dosáhl 2,511 miliard Kč.

Komerční banka rostla díky Modré pyramidě


Komerční banka zveřejnila své konsolidované hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2007 podle standardu IFRS. Čistý zisk celé skupiny se zvýšil o téměř 4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 a dosáhl 2,511 miliard Kč.

Ke zlepšení přispěl podle představitelů společnosti zejména nárůst čistých výnosů a navýšení podílu KB ve stavební spořitelně Modrá pyramida v říjnu 2006. Provozní zisk se zvýšil o 4,4 % na 3 688 milionů Kč. Po očištění o vliv akvizice Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS) by zvýšení provozních výnosů činilo 4,1 %. Provozní efektivita vyjádřená poměrem nákladů a výnosů dosáhla výborných 46,5 %.

Samotná Komerční banka měla na konci letošního března 1,53 milionu klientů, což je o 49 tisíc více než v březnu 2006. Penzijní fond KB zvýšil počet účastníků penzijního připojištění o 15 % na 436 tisíc. Modrá pyramida stavební spořitelna sice snížila celkový počet klientů, což souvisí s celkovým vývojem trhu stavebního spoření, ale počet nově uzavřených spořících smluv se zvýšil o 26 % na téměř 34 tisíc.

Mezi zákazníky stále roste obliba přímého bankovnictví. Alespoň jeden z jeho kanálů, jakým je Mojebanka na internetu, Expresní linka přes telefon nebo Mobilní banka v mobilním telefonu, využívá již 56 % klientů Komerční banky.

Úspěšně se rozvíjely úvěrové aktivity zejména v retailovém segmentu. Objem hypoték občanům stoupl o 31 % na 59,9 miliardy Kč. Stavební a překlenovací úvěry od Modré pyramidy vzrostly o 29 % na 26 miliard Kč. Objem spotřebitelských půjček poskytnutých Komerční bankou a společností ESSOX se zvýšil o 27 % na téměř 20 miliard Kč.

Objem úvěrů poskytnutých podnikovým klientům se zvýšil o 15 % oproti stejnému období loňského roku. Úvěry podnikatelům a malým podnikům stouply o 23 % na 12,2 miliardy Kč. Úvěry středním a velkým podnikům, které poskytuje KB a slovenská Komerční banka Bratislava, vzrostly o 12 % na 143,2 miliardy Kč a objem factoringových pohledávek společnosti Factoring KB se zvýšil o 19 % na 2,6 miliardy Kč.

Celková aktiva Skupiny Komerční banky dosáhla výše 613,9 miliardy Kč, což představuje proti konci března 2006 zvýšení o 21 %. Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 29 %, celkové závazky vůči klientům se zvýšily o 25 %. Vlastní kapitál KB včetně zahrnutí čistého zisku za běžné období dosáhl 52,2 miliardy Kč, což představuje snížení o necelé 1 % způsobené výplatou dividendy přesahující čistý zisk v roce 2006.

Komentáře