Komix zve na seminář "Dosahování strategických podnikatelských cílů metodou reálného potenciálu zlepšení"

Společnost Komix pořádá v Praze dne 23. ledna 2013 seminář zaměřený na zvyšování výkonnosti podniku, dosahování strategických cílů a zefektivnění firemních procesů.

Komix zve na seminář "Dosahování strategických podnikatelských cílů metodou reálného potenciálu zlepšení"


Hlavním hostem a přednášejícím na tomto semináři je autor metody zvyšování výkonnosti podniku na bázi reálného potenciálu zlepšení Pavel Učeň.

Hlavní témata semináře:

Slasti a strasti procesního řízení (Pavel Učeň) - Je procesní řízení pro každou firmu? Oblíbené chyby a omyly pokusů o zlepšování procesů. Proč dodavatelské firmy většinou setrvávají na těžkotonážním přístupu? Proč je lepší přístup ke zlepšování procesů založený na definici potenciálu zlepšení s použitím výpočtu návratnosti projektu jako optimalizačního kriteria? Dobře strukturované procesy a špatně strukturované procesy a co s tím. Proč se primárně nezabývat popisem současného stavu. Pokud se do toho chystáte pustit, disponujete vůbec tou správnou strukturou lidí? Procesní optimalizace a inovace IS/ICT. Co lze řešit s pomocí externí firmy a co ne? Struktura řešitelského týmu. Zkušenosti s postupy při zlepšování procesů, příklady.

Business důvody pro změnu a její management (Tomáš Svatoš, BLsmart) - Aktivní převod strategie do praxe je klíčovým bodem strategického plánování každé organizace. Seznámíme Vás s business důvody pro inovace kritických procesů: CRM (Customer Relationship Management)/ optimální obchodní vztahy, ERM (Enterprise Resource Management) & HR (Human Resources)/ produktivní podnikové zdroje, Knowledge management/ využitelnost firemního obsahu a znalostí či SPM (Strategic Performance Management)/ efektivní podpora rozhodování. Představíme vám způsob maximalizace hodnotového řetězce na principu “Automatizace a systému řízení“ s cílem zvýšit přidanou hodnotu, výkonnost, efektivitu a kvalitu podnikání.

Jak manažerský styl ovlivňuje informační systém a naopak (Petr Kučera, Komix) - Každý manažer si volí způsob, jak chce svěřenou organizaci či její část řídit. V tom, aby svůj manažerský styl úspěšně prosadil, mu může pomoci informační systém a způsob, jakým je naimplementován. Nevhodná implementace informačního systému může prosazení jeho představ výrazně bránit. Informační systém podstatnou měrou ovlivňuje tok informací v organizaci a definuje přístup jednotlivých lidí k datům a funkcím IS. Pro kvalitní řízení je třeba, aby spolu s delegovanými povinnostmi a pravomocemi, fungovala obdobně i logistika informací a každý měl k dispozici všechny podstatné informace potřebné pro rozhodování.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, top manažerům a všem, kteří se chtějí dozvědět více o možnostech zvyšování výkonnosti firmy a jednotlivých procesů.

Více informací o semináři naleznete v přiložené pozvánce nebo na adrese http://komix.cz/Produkty/Seminare/Seminar_Realny_potencial_zlepseni.aspx.


Úvodní foto: © Suprijono Suharjoto - Fotolia.com
Komentáře