Kompletní outsourcing IT volí už i malé a střední firmy

Architektonicko-developerská společnost A Plus, která zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců, se rozhodla pro kompletní outsourcing svého IT oddělení. O správu a rozvoj jejího IT se tak od léta letošního roku nově stará Anect, která firmě pronajímá také veškerý potřebný hardware a software.

Kompletní outsourcing IT volí už i malé a střední firmy


Architektonicko-developerská společnost A Plus, která zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců, se rozhodla pro kompletní outsourcing svého IT oddělení. O správu a rozvoj jejího IT se tak od léta letošního roku nově stará Anect, která firmě pronajímá také veškerý potřebný hardware a software.

Řešení kompletního outsourcingu má společnosti A PLUS přinést úspory ve výši až 750 tisíc korun.

ANECT se bude starat o veškerou správu a rozvoj IT společnosti A PLUS, potřebná zařízení a technologie bude firmě dodávat a instalovat formou pronájmu. Celkové roční náklady takového řešení se pohybují v řádu několika milionů korun, firmě A PLUS má však přesto přinést úspory ve výši až 750 tisíc korun.

„Ušetříme zejména na platech a nákladech na vzdělávání IT specialistů. Přínosů je však víc, ať už jde o zjednodušení účtování všech IT služeb do jedné měsíční faktury, možnost operativně a takřka okamžitě rozvíjet veškeré IT nebo vzájemnou provázanost všech služeb a jednotné uživatelské prostředí,“ uvedl Jaromír Černý, člen představenstva společnosti A PLUS. V rámci uvádění projektu do provozu již proběhly audity softwaru a hardwaru. Koncem srpna proběhla obměna pracovních stanic, byla navržena nová architektura sítě LAN včetně soustavy firewallů. Nyní dochází k nasazení poštovního serveru. Do června roku 2008 společnosti plánují uvést do provozu také nový intranetový portál.

Komentáře