Komu se nejlépe vede poradenství?

Studie Factum Inventio došla k závěru, že největší poradenskou společností na českém je trhu z hlediska výše tržeb je KPMG, největší poradenskou firmou s českým kapitálem pak M. C. Triton.

Komu se nejlépe vede poradenství?


Studie Factum Inventio došla k závěru, že největší poradenskou společností na českém je trhu z hlediska výše tržeb je KPMG, největší poradenskou firmou s českým kapitálem pak M. C. Triton.

Celkem bylo porovnáváno 38 českých i zahraničních poradenských společností všech právních forem, jež alespoň zčásti nabízejí služby i v oblasti manažerského a strategického poradenství. Řada poradenských firem, jako je např. Accenture Central Europe, A. T. Kearney a další organizační složky zahraničních poradenských firem, údaje o tržbách či obratu týkající se svých aktivit v ČR nezveřejňují, a nejsou proto ve výsledném pořadí uvedeny.

Uváděné pořadí poradenských firem vyplývá z celkové výše tržeb zveřejněné těmito společnostmi v letech 2005, popř. v r. 2004 (KPMG):

1. KMPG
2. Deloitte Czech Republic
3. Mc Kinsey & Company
4. PWC ČR
5. Ernst & Young
6. IDS Scheer
7. Consulting České spořitelny
8. Mercuri
9. M.C.TRITON
10. Rodl & Partner

V rámci průzkumu trhu bylo vyhodnoceno i pořadí prvních deseti poradenských firem, u nichž podíl tržeb ve sféře manažerského / strategického poradenství činí více než 50 % z celkových ročních tržeb. Níže jsou uvedeny poradenské firmy seřazené sestupně podle celkové výše jejich tržeb/obratu a s uplatněním tohoto dílčího hlediska:

1. Deloitte Czech Republic
2. Mc Kinsey & Company
3. Consulting České spořitelny
4. M.C.TRITON
5. INCOMA Consult
6. Raven Consulting
7. Arthur D. Little GmbH
8. BERMAN GROUP
9. TES Praha
10. INVENTIO CONSULTING

Z hlediska výše celkových tržeb plynoucích z oblasti manažerského/strategického poradenství je největší českou poradenskou firmou společnost M. C. TRITON, neboť první tři firmy v žebříčku mají majoritu zahraničního kapitálu.

Komentáře