Komunitní sítě – líheň reklamních konzumentů

Mezi dnes již velmi rozšířené komunitní weby proniká stále více otázka reklamy a propagace značky ať už výrobku či služby. Více než čtvrtina respondentů, kteří mají profil na komunitních webech, se již stala příznivci nějaké značky, produktu nebo služby.

Komunitní sítě – líheň reklamních konzumentů


Možnosti monetarizace komunitních webů a sociálních sítí zkoumala rozšiřující část netpanel omnibusového výzkumu z května 2009, který realizovala agentura Mediaresearch. Proti základní části šel výzkum více do komerční hloubky tématu. Zjišťoval především postoje respondentů ke sdílení informací o značkách, produktech a službách, zapojení se do sympatizujících skupin, postoje k internetové reklamě na komunitních webech a dopady komerčních sdělení na značku (výrobek/službu).

Ochota zapojit se do komunity, jež by sdružovala lidi se stejným zájmem o určitou značku, určitý výrobek nebo službu je nejvyšší u nejmladší generace (Net Generation) a silných a aktivních uživatelů komunitních webů. Cca polovina respondentů, kteří mají na komunitních webech alespoň jeden profil, uvedla ochotu zapojit se v těchto kategoriích (určitě a spíše ano).

Na otázku, proč by se lidé do takové komunity či skupiny zapojili, odpovídali respondenti nejčastěji následující důvody:

  • výměna zkušeností a názorů (i subjektivních),
  • informace a novinky o značce, produktu, službě,
  • vyjádření spokojenosti s výrobkem, službou,
  • setkání se slidmi se stejným zaměřením,
  • zájem o značku, výrobek či službu,
  • zvědavost, zábava,
  • podpora prodejce, kvality, aj.

 

Přitom polovina respondentů (vlastnících alespoň 1 profil) již na komunitních webech o značce, výrobku či službě diskutovala a dostala doporučení od nějakého člena komunitního webu. Tato doporučení posílá ostatním členům komunitních webů alespoň někdy 37 % respondentů s vlastním profilem.

Necelá polovina respondentů, kteří mají profil na komunitním webu (45 %), dostala od jiného člena komunity odkaz na internetovou reklamu (i videoreklamu). Internetovou reklamu sama posílá třetina respondentů (vlastnících alespoň 1 profil).

 

Dopady aktivit na komunitních webech na chování jejich členů

Více než třetina respondentů přiznává, že si díky komunitním serverům začalo více všímat určité značky, produktu či služby. U 30 % respondentů se v rámci těchto aktivit zlepšilo mínění o značce, produktu či službě a čtvrtina respondentů učinila v rámci návaznosti na doporučení konkrétní nákup.

Více než pětina respondentů učinila nákup nějakého produktu či služby v závislosti na prezentaci a reklamě. Menší část respondentů (17 %) však také uvádí, že se v závislosti na aktivitách na komunitních serverech zhoršilo jejich mínění o značce, produktu či službě.


 

 

Komentáře