Konec Windows XP se blíží, firmy uvažují o virtualizaci desktopů

Nová studie upozorňuje na souvislost mezi přechodem na Windows 7 a virtualizací desktopů.

Konec Windows XP se blíží, firmy uvažují o virtualizaci desktopů


Zbývá méně než 1000 dnů do konce podpory operačního systému Windows XP společností Microsoft a organizace po celém světě zrychlují přechod na počítače se systémem Microsoft Windows 7. Společnosti si uvědomují potenciál virtualizace desktopů, což zjednodušuje přechod na nový operační systém, jako je například Windows 7, a usnadňuje rozhodnutí investovat.

Tyto závěry vychází ze studie na téma virtualizace desktopů*, kterou provedla organizace Forrester Consulting jménem společnosti Dimension Data. Průzkumu se zúčastnilo 546 organizací a téměř polovina (46 %) uvedla, že nyní vyvíjí „agresivní úsilí“ při přechodu na Windows 7. Dalších 17 % společností plánuje přechod na Windows 7 v příštím roce.

Přestože 13 % společností dokončilo celopodnikovou migraci, 51 % dotázaných IT manažerů spojuje přechod na Windows 7 s koncem životního cyklu počítačů a nákupem nových strojů. 21 % podniků dává prioritu virtualizaci desktopů a aplikací před upgradem na Windows 7 a 29 % vědomě propojuje své investice do Windows 7 s virtualizací desktopů.

„Průzkum společnosti Forrester ukazuje, že organizace jsou pod tlakem, aby zvládly konec podpory Windows XP. 22 % dotazovaných organizací uvedlo, že nemá v plánu nasazení Windows 7 a dalších 13 % neví, jak dlouho bude jejich nasazení trvat. Většina respondentů potvrdila, že stále ještě podporují Windows XP a Vista (47,3 %, respektive 9,1 %) v porovnání s 31 % organizacemi, které již nasadily Windows 7,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic.

Komentáře