Konference BI Forum 2010 letos ve znamení GIS (stalo se)

Téma letošního ročníku: „Business Intelligence a GIS – Analytické informace v geografických souvislostech“

Konference BI Forum 2010 letos ve znamení GIS (stalo se)


V úterý 16. listopadu 2010 se v Praze v konferenčním sále společnosti OKsystem konal již 2. ročník odborné konference BI Forum. Motto letošního ročníku konference, která se již tradičně věnuje problematice datových skladů a business intelligence, znělo „Business Intelligence a GIS – Analytické informace v geografických souvislostech“.

 

Druhý ročník konference byl rozdělen do 3 bloků a obsahově pokrýval následující témata: geografické informační systém jako součást BI; GIS ve veřejném sektoru; novinky v infrastruktuře pro data a databáze; mobilní BI.

Po úvodním slovu pana Martina Procházky (OKsystem), se v prvním dopoledním bloku představili pánové Petr Panec a Jan Broulík (ARCDATA PRAHA) se svou prezentací popisující definici a praktické využití geografických informačních systémů. První zahraniční řečník, pan Thierry Winckelmans, se ve svém vystoupení zabýval nejen moderním trendem okamžité dostupnosti dat, ale zmínil i praktické možnosti využití GIS. O budoucnosti geospatial BI referoval Vojtěch Roupa (Sitewell), první část konferenčního bloku pak ukončovala přednáška Petra Podbraného (Oracle) v níž popsal možnosti mapových vizualizací.

Druhý dopolední blok zahájil Václav Koudele (Krajský úřad Plzeňského kraje), s velmi zajímavým příspěvkem o datových skladech a BI veřejného sektoru v době krize. Tomáš Hubálek z pořádající společnosti OKsystem prezentoval praktickou ukázku tvorby mapových výstupů propojením BI a GIS.

Josef Krejčí (Oracle) uvedl odpolední část konference přednáškou zaměřenou na novinky a trendy na poli dat a databází, se zaměřením na Oracle Exadata Database Machine. Druhým zahraničním hostem byl Jürgen Löffelsender (MicroStrategy), který pohovořil o aktuálním trendu používání mobilních a smart telefonů pro potřeby business intelligence.

Moderátorem konference, které se letos zúčastnilo více než 150 manažerů a IT specialistů z komerčního i veřejného sektoru, byl Petr Koubský.

 

Prezentace řečníků a fotogalerie jsou k dispozici na stránkách konference.

Komentáře