Konference Inforum 2010 představí středně velkým společnostem inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti

Společnost Infor oznámila detaily týkající se zákaznických konferencí Inforum v roce 2010, které se budou konat v 9 evropských městech včetně Prahy.

Konference Inforum 2010 představí středně velkým společnostem inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti


Po globální konferenci Inforum, jež proběhla „virtuálně“ 20. - 21. října 2009, tak v průběhu ledna až března následuje roadshow série pod názvem Inforum Europe 2010 zaměřená na zákazníky, potenciální klienty a partnery ze sedmi evropských zemí.

V České republice se Inforum 2010 Prague uskuteční v Clarion Congress Hotelu v úterý 16. března 2010. Na akci bude vedle českých zástupců společnosti Infor přítomen také regionální management pod vedením Wolfganga Kobeka, viceprezidenta Infor pro region střední Evropy, který zákazníkům představí strategii Infor na regionálním trhu. Účastníci konference si spolu budou moci vyměnit své názory na aktuální ekonomickou situaci, obchodní výzvy a na to, jak snižovat provozní náklady, zlepšovat efektivitu, a zvyšovat kvalitu a produktivitu.

Inforum 2010 Praha ukáže zákazníkům, jak je možné řídit obchodní inovace prostřednictvím efektivních investic do řešení Infor. Zákazníci se budou moci přesvědčit o významu nejnovějších best practices a dozvědět se o nových možnostech v oblasti zvyšování podnikové výkonnosti a snižování celkových nákladů na vlastnictví IT řešení.

Konference také nabídne sérii vzdělávacích sekcí, jež budou prezentovat klíčové produkty z portfolia firmy Infor a jejích partnerů. Zákazníci budou mít možnost komunikovat přímo s managementem společnosti, odborníky na daná řešení, distribučními a technologickými partnery, a kolegy ze svých odvětví, a diskutovat s nimi způsoby, jak čelit současným obchodním výzvám. Přednášky budou pokrývat široké spektrum odvětvově specifických témat a obchodních otázek.

Další specificky zaměřené sekce představí, jakým způsobem mohou zákazníci získávat dodatečné přínosy prostřednictvím rozšiřování svých existujících řešení. Tyto sekce budou zaměřeny na oblasti řízení podnikových zdrojů (ERP), řízení výkonnosti (PM), řízení dodavatelského řetězce (SCM), řízení podnikového majetku (EAM) a další.

Kromě České republiky se Inforum letos také uskuteční ve Francii, v Nizozemsku, Švédsku a v několika městech v Německu.

Komentáře