Konference LaTes o ladění a testování softwarových aplikací proběhne v říjnu

Společnost KOMIX pořádá 6. října 2011 již 7. ročník odborné konference věnované tématu ladění a testování softwarových aplikací – LaTes 2011.

Konference LaTes o ladění a testování softwarových aplikací proběhne v říjnu


Hlavním tématem letošního ročníku je "Testování – cesta k vyšší kvalitě software". Přednášky se zaměří jak na oblast testování, tak na monitoring aplikací a metodiku jejich vývoje. Konference proběhne v Konferenčním centru Tower v Praze. Jednotlivé přednášky konference návštěvníky provedou důležitými kroky životního cyklu softwarové aplikace a ukáží jim, jak zavedení procesů a standardů testování do všech fázích životního cyklu aplikace může pozitivně ovlivnit kvalitu výsledné aplikace a služby poskytované koncovým uživatelům. Odborné přednášky se zaměří především na tato témata:

-    organizace, komunikace a plánování v testování,
-    testování v agilních projektech,
-    testování v prostředí cloud computingu,
-    testování uživatelského rozhraní,
-    anonymizace dat pro testovací prostředí,
-    automatizované testování či
-    měřitelné parametry kvality software.

Po dobu konference budou v prostorách předsálí instalovány expozice IT řešení souvisejících s prezentovanými tématy.

Konference je určena zájemcům o hlavní trendy v oblasti vývoje a zajištění kvality software, především pak osobám zodpovědným za vývoj či provoz softwaru. Zcela jistě ji lze doporučit všem, kdo se připravují na tvorbu či změnu informačního systému, popř. rozhodují o nákupu IT technologií. Obsahová náplň konference zaujme nejen informatiky, ale i manažery zodpovědné za koncepci informatiky ve firmě, za jakost nebo za interní procesy vývoje a testování software.

Informace o konferenci a program s anotacemi jednotlivých přednášek jsou k dispozici na www.lates.cz.

Komentáře