Konferenci OSN o změnách klimatu bude možné navštívit i na dálku

Konference OSN o klimatických změnách (COP15), která proběhne od 7. do 18. prosince v dánské Kodani, bude přístupná i na dálku účastníkům ze 192 zemí světa včetně České republiky.

Konferenci OSN o změnách klimatu bude možné navštívit i na dálku


Umožní to spolupráce Ministerstva zahraničních věcí Dánska a společnosti Cisco, díky které se bude moci do dění konference zapojit 12 až 15 tisíc delegátů a 3 až 4 tisíce novinářů prostřednictvím řešení Cisco TelePresence, audio konferenčních služeb a webových nástrojů. Jedno z řešení Cisco TelePresence bude přístupné rovněž z Prahy.

Platforma Global Climate Change Meeting Platform (GCCMP) připravená společností Cisco umožní delegátům a zainteresovaným skupinám z celého světa řídit diskuze o problematice současných klimatických změn, jejich finančních dopadech a emisích skleníkových plynů spojených s cestováním, a to bez ohledu na to, kde se zrovna nachází. Do jednání na kodaňské konferenci se budou vedle osobní návštěvy moci zapojit i na dálku buď přes řešení Cisco TelePresence, které simuluje skutečné setkání u jednoho stolu, nebo přes audio konferenční služby či prostřednictvím webových aplikací.

Hlavní konferenční centrum v Kodani bude vybaveno čtyřmi místnostmi s Cisco TelePresence. Tyto místnosti budou zároveň propojeny s dalšími 77 místnostmi Cisco TelePresence na celém světě včetně jedné umístěné v pražském sídle společnosti Cisco. Připojeny budou dále například dánské ambasády, sekretariát UNFCCC v Bonnu, UNEP v Nairoby, Palác národů OSN, UNICC v Ženevě nebo sídlo OSN v New Yorku.

Konference COP15 je každoročním setkáním členů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které hodnotí pokrok při řešení klimatických změn. Cílem COP15 je uzavřít mezi všemi jednajícími zeměmi mezinárodní dohodu, která by se týkala snižování emisí skleníkových plynů jakožto důsledku lidské činnosti. Partnerství se společností Cisco bude trvat až do konce roku 2010.

Komentáře